Dyrlægeformand taler atter usandt om svineMRSA

MRSA_CarstenJensen

Dyrlæge Carsten Jensen, der repræsenterer de danske dyrlæger.

Om årsagen var et begyndende solstik på grund af det hotte sommervejr eller en velkalkuleret omgang spin kan ikke afgøres, men dyrlæge Carsten Jensen skabte de helt store overskrifter i landbrugspressen, da han i MRSA-debatten på folkemødet på Bornholm 11. juni 2015 pludselig deklamerede: Mindre antibiotika giver ikke mindre MRSA!

Blandt debatdeltagerne var overlæge Robert L. Skov fra Statens Serum Institut (SSI), og han bekræfter udtalelsen, som han dog tager afstand fra. Landbrugsavisens redaktør Frederik Thalbitzer afviser også, at han skulle have fejlciteret Carsten Jensen, der er formand for Den danske dyrlægeforening. I en mail til gylle.dk skriver Thalbitzer: “Jeg mener, jeg har citeret ham korrekt. Har det ikke på bånd men på blok.”

Efter gentagne henvendelser har dyrlægeformanden bekræftet pr. mail, at han står ved udtalelserne men understreger, at han brugte ordet “nødvendigvis” flere gange. Han ønsker dog ikke at henvise til dokumentation for sine påstande.

Merrild_mink_Venstre

Martin Merrild fra L&F var begejstret for dyrlægens udtalelse.

Merrild var begejstret
Minkavler Martin Merrild fra den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, der selv var ordstyrer ved MRSA-debatten, tog straks den falske påstand til sig og lod den ufiltreret viderekolportere af landbrugsvisens redaktør uden nogen form for forbehold.

Ifølge avisen uddybede Carsten Jensen sin hovedpåstand med bl.a. disse udsagn:

“Mindre antibiotika til svin giver ikke nødvendigvis mindre MRSA.”

“Kan man gøre noget ved MRSA ved at give svinene mindre antibiotika? Nej, ikke nødvendigvis.”

Til trods for at det er en veldokumenteret kendsgerning, at antibiotikaforbruget og tilsætningen af zink til svinefoder er årsagen til den epidemiske vækst af svine-MRSA, benægtede Carsten Jensen også denne sammenhæng:

“Den kobling er ikke rigtig. Man kan ikke bare reducere antibiotika og få mindre MRSA. Den er kommet ind ad døren på et tidspunkt og findes også, hvor man ikke bruger antibiotika.”

OmbudsmandRobertSkov

Overlæge Skov fra SSI var ikke enig med dyrlægen.

Lodret forkert
Dyrlægeformanden har med sin påstand bragt sig på kant med alle fakta om svine-MRSA , og han snigløber oven i købet sin egen forenings specialudvalg for svineproduktion. Porcus-dyrlægen Kristian Viekilde Pedersen er formand for specialudvalget og deltog på vegne af Den danske dyrlægeforening (DDD) i ekspertgruppen, der udarbejdede Fødevareministeriets MRSA-risikovurdering i december 2014.

Af rapportens side 34 fremgår det, at DDD bakker fuldt og helt op om følgende konklusioner:
“Det samlede totale antibiotikaforbrug til svin skal fortsat reduceres. Der bør opsættes mere ambitiøse mål for det totale antibiotikaforbrug.”

Overlæge Robert Leo Skov, der også deltog i debatmødet, bekræfter i en mail til gylle.dk, at Carsten Jensens påstand er helt hen i vejret:
”Der er ingen tvivl om at brug af antibiotika fører til dannelse og spredning af resistens. Reduktion af antibiotika vil generelt føre til mindre resistens men igen er der ikke nødvendigvis nogen lineær sammenhæng – hvilket er vist i mange tilfælde ikke kun omkring MRSA men også andre typer bakterier.”

MRSA_folkemodeFoto

I MRSA-debatten på Folkemødet 11. juni deltog bl.a. fra højre dyrlæge Carsten Jensen, minkavler Martin Merrild og overlæge Robert Leo Skov fra Statens Serum Institut.

Prøvet det før
Dyrlægeformanden har tidligere bragt sig selv på kant med fakta. I en opsigtsvækkende artikel i Maskinbladet.dk 27. juni 2014 – skrevet af journalist Jacob Hove – blev det påstået, at at den resistente bakterie MRSACC398 stammer fra hospitalsvæsenet, hvorfra den er blevet overført til landbruget.

Artiklen, der frikendte den danske svineindustri for at have frembragt den antibiotika-resistente stafylokok-bakterie ved at bruge for meget antibiotika, var baseret på et interview med Carsten Jensen. Ifølge Maskinbladet påstod Carsten Jensen om bakterien, at “den er ikke skabt, fordi landbruget har brugt for meget medicin”.

Denne opsigtsvækkende påstand – som fagligt er lodret forkert – vakte stor opmærksomhed, ikke mindst i svineindustrien, men den fremkaldte også kritik fra mere erfarne dyrlæger og fra personale i sundhedsvæsenet. Carsten Jensen følte sig derefter presset til at udtale, at han ville kræve en berigtigelse fra bladets redaktør, men det synes aldrig at have fundet sted.

Carsten Jensen blev færdiguddannet som dyrlæge i 1990 og har senere uddannet sig som fagdyrlæge i svin. I dag arbejder han primært med kvæg- samt mink og kødkontrol. Han er ansat på det private Nørager Dyrehospital ApS i Nørager nordvest for Hobro. Han blev valgt som formand for de danske dyrlæger i 2014.

Comments

comments

3 kommentarer til Dyrlægeformand taler atter usandt om svineMRSA

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.