Muslinge- og tangprojekter kan ikke rense op efter havdambrug

Foto fra Facebooksiden Kaninen Katrine fra EndelaveDa fiskeavler Anders Pedersen fra Hjarnø Havbrug i maj sidste år af Miljøstyrelsen fik tilladelse til at etablere et storforurenende havbrug syd for Endelave, proklamerede han, at der ikke var grund til bekymring. Forureningen ville nemlig blive fjernet omkring tyve kilometer væk inde i As Vig og ved Hjarnø, hvor fiskeavleren gratis har fået stillet over 1,7 mio. kvm. havareal til rådighed til store muslinge- og tangfarme.

Nu er det såkaldte GUDP-projekt, hvortil der blev bevilget næsten ni mio. skattekroner, slut. Og nu viser det sig, at der ikke er videnskabeligt grundlag for at påstå, at et såkaldt kombiprojekt, hvor et havbrug lukker kvælstof og fosfor ud og muslinge- og tangfarme tryller det væk igen, hverken biologisk, teknisk eller økonomisk kan hænge sammen. Det skriver nyhedssiden Kaninen Kathrine fra Endelave, 24. oktober 2015 på sin facebook-side.

HavdambrugI en 146 sider lang, netop offentliggjort rapport er det umuligt at finde dokumentation for, at muslingefarmene i As Vig og ved Hjarnø kan fjerne noget som helst ude ved Endelave. Derimod ser det ud til, at de enorme farme selv kan skade miljøet, fordi de skygger for bunden og kan forårsage iltsvind. Det viser sig også, at muslingerne ikke kan bruges til at spise, fordi de er for små og skallerne for tynde. Edderfugle og søstjerne æder dog gerne løs af dem. Farmene ødelægges også, når det stormer og der er stærk strøm.

Tangfarmen ud for Hjarnø står det endnu værre til med. Der skal etableres farme på kæmpe områder for at få fjernet nok kvælstof og fosfor. Det betyder, at udgifterne til mandskab vil være alt for høje. Men ikke nok med det. Når det er bedst at høste tangen, vil den være uegnet som menneskeføde.

Trods det store tilskud på næsten ni mio kr. har fantasiprojektet kostet Hjarnø Havbrug en formue. En direktør er fratrådt og de to biologer, der stod for projektet, er heller ikke længere ansat…

Du kan læse rapporten her.

 

BREAKING NEWS:

Svinende havbrug vil også til Samsø

Det storforurenende Hjarnø Havbrug forsøger nu at indtage en af Danmarks mest grønne øer hvad angår energi og miljø, nemlig Samsø. Efter Hjarnø Havbrug med meget ringe succes har forsøgt sig på Hjarnø og Endelave, har fiskeavler Anders Pedersen og hans dyrt købte konsulenter nu kastet sig over Samsø. Der skriver Kaninen Kathrine fra Endelave på sin facebook-side 24. oktober 2015.

Havdambrug2Storoffensiven skyldes, at havbruget vil etablere to havbrug ud for Samsø, der vil lukke lige så meget svineri ud som urenset spildevand fra over 80.000 mennesker. Samsø Kommune har hidtil protesteret mod havbrugene. Men nu skal øens Udvalget for teknik og miljø igen diskutere, om de skal protestere mod Hjarnø Havbrugs seneste ansøgning.

Så nu har havbrugets konsulenter produceret materiale, hvor der ikke er grænser for, hvad havbruget svineri vil føre med sig. Hjarnø Havbrug lokker med at de vil skabe arbejdspladser på øen, de vil opdrætte fisk til udsætning fra øen, de vil lave et slagteri i Kolby Kås, de vil hvert år lade 100 tons selvdøde burfisk og 2.500 tons slam ryge i øens biogasanlæg, de vil skaffe flere turister til øen, de vil skaffe mere trafik på færgerne og de vil sejle i el-drevne både og de vil udnytte overskudsenergi og de vil…

De fem medlemmer af teknik-og miljøudvalget mødes 28. oktober for at tage stilling.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.