Foto fra Facebooksiden Kaninen Katrine fra EndelaveDa fiskeavler Anders Pedersen fra Hjarnø Havbrug i maj sidste år af Miljøstyrelsen fik tilladelse til at etablere et storforurenende havbrug syd for Endelave, proklamerede han, at der ikke var grund til bekymring. Forureningen ville nemlig blive fjernet omkring tyve kilometer væk inde i As Vig og ved Hjarnø, hvor fiskeavleren gratis har fået stillet over 1,7 mio. kvm. havareal til rådighed til store muslinge- og tangfarme.

Nu er det såkaldte GUDP-projekt, hvortil der blev bevilget næsten ni mio. skattekroner, slut. Og nu viser det sig, at der ikke er videnskabeligt grundlag for at påstå, at et såkaldt kombiprojekt, hvor et havbrug lukker kvælstof og fosfor ud og muslinge- og tangfarme tryller det væk igen, hverken biologisk, teknisk eller økonomisk kan hænge sammen. Det skriver nyhedssiden Kaninen Kathrine fra Endelave, 24. oktober 2015 på sin facebook-side.

HavdambrugI en 146 sider lang, netop offentliggjort rapport er det umuligt at finde dokumentation for, at muslingefarmene i As Vig og ved Hjarnø kan fjerne noget som helst ude ved Endelave. Derimod ser det ud til, at de enorme farme selv kan skade miljøet, fordi de skygger for bunden og kan forårsage iltsvind. Det viser sig også, at muslingerne ikke kan bruges til at spise, fordi de er for små og skallerne for tynde. Edderfugle og søstjerne æder dog gerne løs af dem. Farmene ødelægges også, når det stormer og der er stærk strøm.

Tangfarmen ud for Hjarnø står det endnu værre til med. Der skal etableres farme på kæmpe områder for at få fjernet nok kvælstof og fosfor. Det betyder, at udgifterne til mandskab vil være alt for høje. Men ikke nok med det. Når det er bedst at høste tangen, vil den være uegnet som menneskeføde.

Trods det store tilskud på næsten ni mio kr. har fantasiprojektet kostet Hjarnø Havbrug en formue. En direktør er fratrådt og de to biologer, der stod for projektet, er heller ikke længere ansat…

Du kan læse rapporten her.

 

BREAKING NEWS:

Svinende havbrug vil også til Samsø

Det storforurenende Hjarnø Havbrug forsøger nu at indtage en af Danmarks mest grønne øer hvad angår energi og miljø, nemlig Samsø. Efter Hjarnø Havbrug med meget ringe succes har forsøgt sig på Hjarnø og Endelave, har fiskeavler Anders Pedersen og hans dyrt købte konsulenter nu kastet sig over Samsø. Der skriver Kaninen Kathrine fra Endelave på sin facebook-side 24. oktober 2015.

Havdambrug2Storoffensiven skyldes, at havbruget vil etablere to havbrug ud for Samsø, der vil lukke lige så meget svineri ud som urenset spildevand fra over 80.000 mennesker. Samsø Kommune har hidtil protesteret mod havbrugene. Men nu skal øens Udvalget for teknik og miljø igen diskutere, om de skal protestere mod Hjarnø Havbrugs seneste ansøgning.

Så nu har havbrugets konsulenter produceret materiale, hvor der ikke er grænser for, hvad havbruget svineri vil føre med sig. Hjarnø Havbrug lokker med at de vil skabe arbejdspladser på øen, de vil opdrætte fisk til udsætning fra øen, de vil lave et slagteri i Kolby Kås, de vil hvert år lade 100 tons selvdøde burfisk og 2.500 tons slam ryge i øens biogasanlæg, de vil skaffe flere turister til øen, de vil skaffe mere trafik på færgerne og de vil sejle i el-drevne både og de vil udnytte overskudsenergi og de vil…

De fem medlemmer af teknik-og miljøudvalget mødes 28. oktober for at tage stilling.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.