Lige så langt tilbage som familien Nielsen kan huske, har mursejleren velsignet Købmandsgården i Nyborg med sin sommervisit. Her bor i dag Frederik Nielsens Eftf. Nyborg A/S, der er en af Danmarks ældste handelsvirksomheder, stiftet i 1905. Købmandsgården i Nørregade 5 har en historie, der går 200 år tilbage i tiden, men mursejlerens historie kender vi ”kun” fra de seneste 100 år.

I dag ejes og ledes virksomheden Frederik Nielsens Eftf. Nyborg A/S fortsat af samme Nielsen-familie, med fjerde og femte generation i ledelsen. I 2005 fejrede FNE 100 års jubilæum. Virksomheden har gennem hele perioden været i stand til at tilpasse sig udviklingen ved f.eks. at ændre varesortimentet, prøve nyt og ikke mindst lytte til kunderne. Tre værdier har været retningsgivende siden 1905 – i relationen med både kunder og leverandører:

TROVÆRDIGHED, FLID, HØJ KVALITET – og omsorg for Mursejlerne…

Bestyrelsesformand Ann Helene Nielsen fortæller: – Vi har altid haft mursejlere boende, men før i tiden fløj de bare under tagstenene og ind på loftet for at yngle, og så måtte vi jo rende rundt deroppe og finde ungerne og hjælpe dem med at komme ud. De kunne de ikke selv. Men for 25 år siden fik vi lagt nyt tag, og der hjalp Ornitologisk Forening med arbejdstegninger til en rigtig mursejlerkasse, som Døveskolen i Nyborg så fremstillede nogle stykker af til os, og der bor de så i dag.

Købmandsgården har opsat de to plakater, som ses her på siden. Hvorfor nu det?

Ann Helene Nielsen fortæller: – Jamen, folk er jo vældig interesserede i, hvad det er for nogle jetjagere, der kommer susende gennem gården, og de er jo så fantastiske, så vi vil gerne fortælle lidt om dem.

Det er fjerde generation Ulrik Nielsen, der tegner Frederik Nielsens Eftf., men med hustruen Inge Nielsen som regnskabschef, og sammen udgør de to direktionen.  Femte generation er også på plads i skikkelse af datteren Ann Helene Nielsen, som er bestyrelsesformand i aktieselskabet.

Handelshuset har tidligere handlet med alle dagligvarer såsom mel, gryn, sukker, salt, krydderier, husgeråd, tobak, brændsel samt vin, vogn- og plovgods, jern, boltevarer, smedeartikler, korn- og foderstoffer.

I  1920’erne  og  i  begyndelsen  af  1930’erne  overtog  de  nyetablerede  andelsbevægelser  og  brugsforeninger  stille  og  roligt  købmandsgårdenes  handel  med  kolonial, korn og foderstoffer. De fleste købmandsgårde havde vanskeligt ved at omstille sig til de nye tider, og kombineret  med  økonomisk  lavkonjuktur  resulterede  det  i,  at  mange  købmandsgårde måtte lukke. Frederik Nielsens Eftf. gik heller ikke ram forbi, og en deling af virksomheden blev nødvendig i 1932: En kolonialafdeling og en jern- og grovvareafdeling. Korn og foderstoffer ophørte man med at sælge, ligesom man stoppede med egen import af vin på fade.

Her er mursejlernes hjem i Nyborg.

Læs om handelshusets historie her.

I dag handler Frederik Nielsens Eftf. med arbejdstøj, værktøj og friluftsudstyr. Der er adgang til gårdrum og virksomhed i åbningstiden mandag til fredag, både for at se den gamle købmandsgård og for at handle – og ganske gratis får man et sus af Mursejlere med i købet, når man besøger den gamle købmandsgård i sommerhalvåret.

Bannerfoto: Mursejlerkasse med unger. Foto: Erik Thomsen

Visited 18 times, 9 visit(s) today

One Comment

  1. Steen Jensen

    Altid dejligt med en positiv historie, jeg kender det lidt fra nogen år siden fra mit kolonihave hus hvor en solsort gentagne gange byggede rede i mit redslabsskur, den endte med at blive så tillidsfuld jeg kunne ae den mens den lå på rede

Skriv en kommentar