Når viden opfattes som en trussel mod den politiske “virkelighed”

Ejernæs“Det er på tide, at ministerierne opgiver deres forsøg på at kontrollere og styre viden. Et demokrati skal give plads til viden, som udfordrer den gældende politik. Politikerne må øve sig i, at deres beslutninger altid vil blive udfordret af ny viden, og at dette er et sundhedstegn. Det bør samtidig anspore dem til at holde sig ajour med verden. Måske vil det tilmed kunne medvirke til at øge politikernes troværdighed i befolkningen, hvis de åbent anerkender tingenes tilstand i stedet for at tale uden om. Og så må myndighederne slippe kontrollen med sektorforskningen.”

Sådan konkluderer seniorforsker Rasmus Ejrnæs sin kronik “Videnssamfundet skranter” i Politiken 3. januar. Han fortsætter:

“Det er muligt, forskningen udføres for ’deres penge’, men det kan ikke kan være i samfundets interesse, at offentlige myndigheder definerer deres behov anderledes end samfundets behov. Desuden får samfundet mest ny viden for pengene ved at lade forskerne stille de væsentlige spørgsmål selv, naturligvis under ansvar for at spørgsmålene belyser politisk relevante emner.

Hans Chr. SchmidtSektorforskningen skal levere viden og rådgivning til beslutningstagerne, men det er i demokratiets interesse, at alle har adgang til den nyeste relevante viden. Og produktion og deling af viden skal være uafhængig af kortsigtede politiske interesser.”

Troels_Lund_Poulsen_Skamlingsbanken

Troels Lund Poulsen gav anledning til “skovsminke-sagen”.

Undervejs i kronikken omtales ganske detaljeret en stribe groteske eksempler på embedsværkets og politikernes manipulationer og fiflerier med saglige rapporter og faglige notater. Kronikken afslører, hvordan der gennem det seneste årti har udviklet sig en syg kultur, hvor al saglighed og faglighed underordnes den såkaldte “ministerbetjening”.

“Skovsminke-sagen” er et af de mere kendte eksempler, hvor den daværende miljøminister beordrede sine embedsmænd til at forfalske forskernes vurderinger. Den svinestreg fandt sted under daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V), der sidenhen er blev herostratisk berømt for sin usle adfærd i den såkaldte skattesag.

De omtales også sager, der tydeligvis sigter mod den mest miljø- og naturfjendtlige minister i nyere tid, skolelæreren fra Vojens Hans Chr. Schmidt (V), der nåede at sætte sit negative præg på både Miljøministeriet, Fødevareministeriet og Transportministeriet.

Læs hele kronikken her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.