Natursentimentalitet er blevet en syg milliardforretning

I et skarpt indlæg i Information 1. april 2014 skriver journalist Jesper Petersen bl.a.:

JesperP-Gregersen

Jesper Petersen er uddannet journalist.

“Natursentimentaliteten fratager moderne mennesker kontakten med den vilde natur og gør det svært for os at leve med den.

Jordejeres og jægeres lovlige nedskydning af løse hunde bliver forsidehistorier i aviserne og skaber kritik helt oppe på ministerplan. En lodsejer, som i 2012 skød en løs hund på sin ejendom for at beskytte vildt og husdyr, måtte gå under jorden efter trusler på livet.

Det står i skærende kontrast til behandlingen af de mange såkaldte produktionsdyr, der fodrer industrisamfundenes mennesker og økonomi. Alene i Danmark slagtes årligt over 100 millioner svin, kyllinger og mink – og inden de når til slagtehallerne, må de leve et liv i skærende kontrast til kæledyrenes luksustilværelse.

Tillader man sig at fremsætte sober kritik af produktionsdyrenes forhold, risikerer man alvorlige skrammer. Eksempelvis blev en dyreværnsforening i december dømt til at betale 80.000 kroner i erstatning for at anklage dele af Danmarks minkproduktion for dyremishandling.

Og det er blot et eksempel på forretningsverdenens succesfulde forsvar for sine ødelæggelser af naturen og mishandling af dyr (og mennesker). Så mens dyremishandling udført af almindelige mennesker hænges ud som utilgiveligt, sygt og perverteret, er et stort økonomisk-industrielt system med langt større problemer for dyr og etik reelt fredet.” (forts.)

Læs hele artiklen her.

Ikke alle er enige med Jesper Petersen. Stud. theol. Nina Bjarup Vetter har denne kommentar på OrganicToday.dk.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.