Pigs-652x391
Aldrig tidligere er der produceret flere svin i Danmark end i 2012, men producenterne bryder solidariteten med andelsbevægelsen og kører millioner af smågrise til Tyskland og Polen, hvor Danish Crown har åbnet flere slagterier.

Gennem de seneste årtier har svineproducenterne, der ejer Danish Crown, været voldsomt utilfredse med slagteri-arbejdernes lønninger, og som led i en intern strategi for at knække de fagligt selvbevidste ansatte har man i stigende grad flyttet produktionen ud af Danmark. I dag ejer Danish Crown, dvs. de danske svine-producenter, slagterier i Tyskland, Polen og Norge. I takt med nedlukningen af slagterier i Danmark har man dels gennemført en voldsom øgning af svineeksporten, der i 2012 talte 9,7 mio., dels åbnet tre slagterier i Tyskland og et i Polen. Det betyder, at de svin, der savnes i Horsens, slagtes af lønbillige slagteri-arbejdere i udlandet.

Tendensen er stigende, og i de første seks måneder af 2013 oversteg eksporten til Tyskland og Polen 5 mio. levende svin. Som en logisk konsekvens af denne udnyttelse af billigere arbejdskraft vokser importen af svinekød til Danmark, så de danske supermarkedskæder fører i stigende grad polsk- eller tyskproducerede produkter, til trods for at Danmark har verdens største svineproduktion. Lidt over halvdelen af det importerede svinekød kommer nu fra Tyskland.

I 2012 satte den danske svineindustri ny rekord med knap 30 mio. producerede svin i Danmark, men det er alligevel ikke nok til at holde Danish Crown kørende i Horsens.

De danske svineproducenter fik allerede i april i år en hjælpepakke fra skatteyderne; læs om den her.

Comments are closed.