Svinsk spin om jobs på slagterier

Pigs-652x391

Aldrig tidligere er der produceret flere svin i Danmark end i 2012, men producenterne bryder solidariteten med andelsbevægelsen og kører millioner af smågrise til Tyskland og Polen, hvor Danish Crown har åbnet flere slagterier.

Gennem de seneste årtier har svineproducenterne, der ejer Danish Crown, været voldsomt utilfredse med slagteri-arbejdernes lønninger, og som led i en intern strategi for at knække de fagligt selvbevidste ansatte har man i stigende grad flyttet produktionen ud af Danmark. I dag ejer Danish Crown, dvs. de danske svine-producenter, slagterier i Tyskland, Polen og Norge. I takt med nedlukningen af slagterier i Danmark har man dels gennemført en voldsom øgning af svineeksporten, der i 2012 talte 9,7 mio., dels åbnet tre slagterier i Tyskland og et i Polen. Det betyder, at de svin, der savnes i Horsens, slagtes af lønbillige slagteri-arbejdere i udlandet.

Tendensen er stigende, og i de første seks måneder af 2013 oversteg eksporten til Tyskland og Polen 5 mio. levende svin. Som en logisk konsekvens af denne udnyttelse af billigere arbejdskraft vokser importen af svinekød til Danmark, så de danske supermarkedskæder fører i stigende grad polsk- eller tyskproducerede produkter, til trods for at Danmark har verdens største svineproduktion. Lidt over halvdelen af det importerede svinekød kommer nu fra Tyskland.

I 2012 satte den danske svineindustri ny rekord med knap 30 mio. producerede svin i Danmark, men det er alligevel ikke nok til at holde Danish Crown kørende i Horsens.

De danske svineproducenter fik allerede i april i år en hjælpepakke fra skatteyderne; læs om den her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.