Nej til megastor svinefabrik i England – ja i Næstved?

Svin_Dominic West at Foston demo

Et bredt udsnit af den lokale befolkning omkring Foston-fabrikken har protesteret mod byggeplanerne.

Afslaget på en ansøgning om tilladelse til at opføre en Storbritanniens første industrielle svinefabrikker, der skulle huse 25.000 svin, hilses velkommen af aktivister og dyrevenner. Det skriver farmsnotfactories.org.uk i en pressemeddelelse 24. februar 2015.

Foston-anlægget i Derbyshire har været genstand for hård kritik i en fire år lang kamp, der engagerede berømtheder som skuespiller Dominic West og River Cottage-kok Hugh Fearnley-Whittingstall, der begge stod op imod den planlagte fabrik på grund af dens størrelse. Derbyshire ligger i den engelske region East Midlands, hvor en stor del af Peak District National Park befinder sig. Amtet strækker sig over 2.625 km² og har 981.200 indbyggere.

Svin_helen browning organic pigs

Også i England sværger flere og flere forbrugere til økologisk svineavl som den eneste anstændige måde at producere svinekød på.

Den engelske miljøstyrelse (Environment Agency) har afvist ansøgningen om byggetilladelse Foston-fabrikken fra Midland Svineproducenter med den begrundelse, virksomheden vil være forbundet med risici for menneskers sundhed samt i strid med menneskerettighederne.

I UK er der stigende offentlig bekymring for, at de industrielle intensive svineopdræt kan forårsage stress og sygdom hos dyrene og true menneskers sundhed. Det rutinemæssige overforbrug af antibiotika i disse »fabriks«-landbrugssystemer producerer antibiotikaresistente superbakterier, og virksomhederne forurener også luft og vand.

“Disse fabrikssystemer er grusomme mod svinene”, udtaler Tracy Worcester, der er direktør for organisationen ”Farms Not Factories”, der anbefaler forbrugerne at købe deres svinekød fra rigtige gårde, hvor svinene behandles anstændigt. ”Fabrikkerne udgør også en trussel mod de traditionelle familieværdier hos landmænd, der – selv om de producerer med lavere omkostninger for menneskers sundhed og miljøforurening – har højere omkostninger, hvis de behandler deres svin humant. De kan derfor ikke konkurrere økonomisk med det billige svinekød, der produceres uden dyrevelfærd.”

Svin_Tracy Worcester

Direktør Tracy Worcester fra organisationen mod svinefabrikker er meget begejstret for afgørelsen i Folton-sagen.

Miljøstyrelsens vigtigste begrundelse for at afslå tilladelsen var, at de sundhedsmæssige trusler fra luftforurening og ammoniak, lugtgener og forurening af vandløb udgjorde uacceptable risici. Man vurderede også rettighederne for de mennesker, der bor i nærheden, i forhold til den europæiske menneskerettigheds-konvention.

Jim Davies, der er leder af Foston EF Action Group, fortæller, at de lokale beboere, som havde været næsten enstemmigt imod planen, var enormt lettet. “Efter fire års offentlige høringer står det nu klart, at sagsøgerne har indgivet mangelfulde informationer, og nu bør de opgive dette fejlbehæftede projekt for evigt,” sagde han.

Sue Weston, hvis hus ligger som nabo til den foreslåede fabrik, sagde, at hun var “helt oppe i skyerne” over beslutningen. “Denne industrielle udvikling ville helt ødelægge det lille landsbysamfund i Foston og udsætte uskyldige familier for de ukendte konsekvenser af dette eksperimentelle svinefængsel”.

evr_2D00_pig2Midland Svineproducenter udtalte til BBC, “det synes uundgåeligt, at dette resultat vil give andre myndigheder mulighed for at afvise enhver ansøgning i forbindelse med vores byggeplaner”.

Direktør Tracy Worcester tilføjede: “Justitsministeriet, der driver et kvindefængsel i Foston mindre end 150 meter fra det foreslåede fabriksområde, har også indsendt en række klagepunkter. Nu har Miljøstyrelsen lyttet, og det er på tide, at Midland Svineproducenter trækker deres ansøgning tilbage og giver lokalbefolkningen sikkerhed for fred i sindet.”

Folkelig modstand mod danske svinefabrikker ses som en trussel mod hele landbruget

I en sag om udvidelse af en stor svinefabrik i Næstved Kommune har et  flertal i kommunalbestyrelsen rettet sig ind efter massive bebeoerprotester. Landbrugstoppen, derimod, er klar til at blæse på alle andre hensyn end de økonomiske, som driver den pågældende svinefabrikant.

lars_hvidtfeldt_cheminova

Godsejer Lars Hvidtfelt fra Landbrug & Fødevarer opfordrer til at blæse på de folkelige protester mod store svinefabrikker.

Lars Hvidtfelt, viceformand for Landbrug & Fødevarer, appellerer til lokalpolitikerne i Næstved om at vise lederskab og tænke på erhvervsudviklingen:

“Det er forfærdeligt, at politikere sætter fagligheden og lovgivning over styr til fordel for følelser og folkestemning. Hvis politikerne i Næstved ikke viser lederskab, så er det en alvorlig situation, for så risikerer man også andre steder, at landmændene ikke kan få lov til at producere, selvom der er taget hensyn til miljø og naboer.”

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.