Blåt øje til GMO-afgrøder

nyt_gmo

Journalist Knud Vilby skriver 14. november 2016:

Ingen højere udbytter. Til gengæld større brug af kemikalier. En stor undersøgelse foretaget af The New York Times er et blåt øje til tilhængerne af genmodificerede afgrøder (GMO’er), der har hævdet, at genmodificering var den bedste og måske eneste løsning på det globale behov for flere fødevarer.

knudvilby

Knud Vilby.

New York Times har på baggrund af data fra FN sammenlignet udbytterne ved landbrugets produktion af majs, sojabønner og bomuld henholdsvis med og uden GMO-afgrøder. I USA og Canada har man, som Times skriver, ”omfavnet” de genmodificerede afgrøder. Derimod har der i Vesteuropa været stor modstand. Sammenligningen er mellem sammenlignelig moderne landbrugsproduktion med GMO i USA og Canada, og uden GMO i Vesteuropa, primært i Tyskland og Frankrig.

Undersøgelsen viser, at der ikke har været større vækst i udbytterne i USA og Canada end i Vesteuropa. Samtidig har der i USA og Canada været en betydelig vækst i brugen af kemikalier i landbruget, mens der har været et fald i Vesteuropa.  Netop dette undersøgelsesresultat går helt på tværs af GMO-tilhængernes forudsigelser.

En af ideerne bag genmodificerede afgrøder var, at bekæmpelsen af skadedyr og ukrudt kunne foretages mere effektivt, og den samlede negative miljøpåvirkning dermed reduceres. En typisk GMO-egenskab fra Plante- og kemikaliegiganten Monsanto, var indsættelsen af et gen, der gjorde planterne tolerante overfor Monsanto-kemikaliet Roundup. Man kunne så let og effektivt sprøjte med Roundup uden at beskadige den værdifulde afgrøde. Og spare på brugen af andre kemikalier.

roundup-monsanto-demo

Verden over protesterer forbrugergrupper og miljøorganisationer mod den tvivlsomme anvendelse af Roundup i enorme mængder.

Times-undersøgelsen viser, at der i USA er sket et fald i brugen af visse kemikalier, typisk insekticider og fungicider (mod insekter og svamp) med en tredjedel, men til gengæld har der været en stor stigning (21 %) i brugen af herbicider, mod ukrudt. Det er ikke overraskende, at stigningen netop er i brugen af herbicider.

I Frankrig har der imidlertid i samme periode været et fald i brugen af alle tre former for pesticider. Brugen af insekticider og fungicider er faldet med 68 % (altså dobbelt så stort fald som i USA og Canada), og brugen af herbicider er faldet med 36 % (hvor der i USA og Canada var en betydelig stigning).

Ifølge The New York Times har National Academy of Science også offentliggjort undersøgelsesresultater, der peger på, at brugen af GMO-afgrøder ikke giver signifikante merudbytter.

Samtidig står GMO-avlerne efter mere end 20 års brug af de nye GMO-afgrøder overfor nye problemer. Der er ved at opstå resistens overfor Roundup i flere ukrudtstyper. Det betyder, at der skal sprøjtes mere eller med andre midler.

Endelig er påstandene, om at midlet Roundup er helt uskadeligt for alt andet end de ukrudtsplanter, man vil til livs, blevet stadig mere tvivlsomme.

Men The New York Times skriver, at udviklingen i brugen af GMO-afgrøder i kombination med kemikalier har ført til, at firmaerne Monsanto og Syngenta har 6-doblet deres omsætning over de sidste 15 år. Monsanto er verdens største producent af såsæd, og Syngenta er et gigantisk svejtsisk pesticidfirma.

 

Redaktionel note:

GMO: Etisk Råd velsigner 15. november 2016 brugen af genmodificerede råvarer i fødevareproduktionen, hvis bare det sker på en god måde. Et mindretal i rådet er imod.

Læs også pressemeddelelse fra NOAH.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.