NOAH udgiver tidsskriftet “Nyt Fokus” online

Nyt Fokus 1_Forside jpgfilMiljøbevægelsen NOAH lancerede den 3. juni et nyt online tidsskrift, som gør op med dogmet om økonomisk vækst som altings mål.

Tidsskriftet, med navnet Nyt Fokus, har til formål at inspirere, kvalificere og provokere til nytænkning og debat om bæredygtig omstilling. I det første nummer beskrives bl.a. mulighederne og udfordringerne for en brugerdreven omstilling på Roskilde Festival.

Roskilde Festival eksperimenterer i disse år med nye måder at gøre festivallen mere bæredygtig på – lige fra at få deltagerne til ikke at efterlade affald til lanceringen af økologisk fadøl. I første nummer af NOAHs nye tidsskrift Nyt Fokus kan man læse om, hvordan Roskilde Festival med Dream City-initiativet aktivt forsøger at involvere deltagerne i at fremme en bæredygtig omstilling.

Artiklen om Roskilde Festival er et af eksemplerne i det første nummer på, hvordan bladet sætter fokus på konkrete initiativer til bæredygtig omstilling og belyser mulighederne og udfordringerne knyttet til disse. Tidsskriftets redaktør, Toke Haunstrup, fortæller:

”Det er en af grundideerne bag Nyt Fokus, at det ikke kun skal fortælle om verdens skæve gang og alle problemerne med den manglende bæredygtig-hed. Tidsskriftet skal også bringe historier om de mange små og store initiativer, som i disse år gøres rundt om i samfundet. Ikke mindst på græsrodsniveau.”

Nyt Fokus skal dog ikke kun bringe artikler om konkrete tiltag og løsninger, men også belyse årsagerne bag den manglende bæredygtighed. Her vil især samfundsindretningen og økonomien være i fokus.

”På dette punkt adskiller Nyt Fokus sig nok fra de øvrige danske miljø-tidsskrifter, idet vi mener, at en bæredygtig omstilling kræver gennem-gribende reformer af måden vi har indrettet samfund og økonomi. Det ses bl.a. ved, at tidsskriftets artikler rejser spørgsmålet, om økonomisk vækst og bæredygtig udvikling er forenelige størrelser, ” siger Toke Haunstrup.

Med det nye tidsskrift ønsker NOAH at skabe et forum for kritisk, oplyst og nuanceret debat af de centrale spørgsmål knyttet til målet om en bæredygtig udvikling, som på samme tid respekterer naturens bæreevne og sikrer alle mennesker på kloden lige muligheder for at skabe sig et godt og værdigt liv.

Toke Haunstrup er ansv. redaktør af Nyt Fokus og seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut (Aalborg Universitet) i København. Den øvrige redaktion: Christina Lykke Rasmussen, Sussanne Blegaa, Nynne Bruun Pedersen og Nils Enrum. Tidsskriftet vil udkomme fire gange om året og kan downloades og læses gratis på hjemmesiden .

Pressekontakt: ansv. redaktør Toke Haunstrup, mobil 6070 3839, e-mail tokehaunstrup@gmail.com

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.