1

Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.

2

Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.

3

Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.

4

Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.
Hør salmen her…
5

Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

6

Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.

7

Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.

8

Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje;
da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.

9

For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!

10

Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!

N.F.S. Grundtvig 1844

REDAKTIONEN bemærker, at vi tidligere har berettet om den udstrakte anvendelse af netop glyphosat til at sikre en ensartet nedvisning af korn før høst. Denne anvendelse er i dag forbudt, men giftstoffet kan stadig bruges – og bliver det i stort omfang – til at dræbe vilde planter og spirende spildkorn, før markerne harves og pløjes.

Billederne stammer fra Stevns kommune, men kunne være taget overalt i landet i disse dage, hvor de kemiafhængige agroproducenter har gang i sprøjteriet.

Roundup er verdens mest anvendte sprøjtegift, men kemikaliet kan være skadeligt for nervesystemet og små organismer i jorden. Sådan lyder det i et nyt studie, der viser, at selv en dosis langt under den anbefalede dosis til forbrug, medførte krampetrækninger i rundormen Caenorhabditis elegans, der lever i tempererede jordmiljøer.

“Der har været foretaget studier tidligere, som har vist potentielle farer, men vores studie går skridtet videre med nogle ret dramatiske resultater,” udtalte Ken Dawson-Scully, professor ved Division of Research and Economic Development, Nova Southeastern University, til Florida Atlantic Universitys (FAU) hjemmeside.

I studiet eksponerede man rundormene for hhv. aktivstoffet glyphosat og det færdige ukrudtsprodukt Roundup (der indeholder glyphosat) i doser langt under den anbefalede mængde, og her kunne forskerne se, at begge produkter øgede forekomsten af krampetrækningslignende anfald hos ormene.

Læs mere om det nye studie.

Nu falder giften trindt om land

Kommentarer

  1. Karen Friis

    Det er så skræmmende, at EU-parlamentet 12-13 oktober sandsynligvis vil forlænge tilladelsen til at sprøjte med glyfosat (bl.a. i Roundup) i yderligere 10 år.

  2. STOP GIFTSPRØJTEN NU

  3. Tja… de danske industrilandmænd er sprøjtenarkomaner, og de får nogle voldsomme abstinenser, hvis de ikke må sprøjte med gift.

  4. Karen Lykkegaard

    Brugen af Roundup stopper først når det går op for landmændene at de risikere at få Parkinson, kræft og andre invaliderende smertefulde sygdomme pga. deres omgang med de giftige sprøjtemidler. Det er nok ikke tilfældigt at økologiske landmænd har mindre risiko for at få Parkinson og har bedre sædkvalitet end konventionelle landmænd. Desuden er det jo ikke kun landmanden selv, men også hans familie der risikere at blive syge.

Skriv en kommentar