Nu sprøjtes landet overalt

1 Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. 2 Hvor marken bølged nys som guld med aks og vipper bolde, der ser man nu kun sorten muld og stubbene de golde. 3 Men i […]

Sprøjtegifte: Fortidens synder bliver skabt i dag

”De midler, som i dag er godkendte både til privat- og erhvervsbrug, kan man trygt og roligt anvende, for de skader ikke grundvandet. Problemet er fortidens syndere.” Erling Bonnesen, MF (V) Sådan lyder den mest anvendte bortforklaring af den stadigt stigende påvisning af landbrugets sprøjtegifte […]

Landbrugstoppen sprøjter løs med PFAS-midler

Miljøministeren afviser forbud, så længe der ikke sker overskridelser af grænseværdier for indhold af PFAS i fødevarer, grundvand eller vandmiljøet Trods den megen negative omtale af de såkaldte ’evighedskemikalier’, der har forurenet mange landbrugsarealer over det meste af landet, så sprøjter landbrugstoppens virksomheder uanfægtet løs […]

De franske sundhedsmyndigheder forbyder populær sprøjtegift

Franske landmænds brug på majsafgrøder af S-metolachlor nedbrydes til biprodukter, der er ansvarlige for omfattende forurening af fransk grundvand. S-metolachlor har været forsøgt introduceret i Danmark som sprøjtegift af producenten Syngenta, men er aldrig blevet godkendt Ukrudtsmidlet S-metolachlor, der er ansvarlig for en omfattende forurening […]

PFAS i landbruget er en trussel

Halogenerede organiske forbindelser, (organiske stoffer, hvor et eller flere brintatomer er udskiftet med et halogenatom (fluor, klor, brom eller jod) er stoffer, der vandt indpas allerede i 1940erne hvor den kemiske industri var blevet i stand til i at danne disse nye organiske stoffer, der […]

Miljøstyrelsen tilbagekalder godkendelser af 3 sprøjtegifte til kartofler trods branchens påstande om milliontab

Miljøstyrelsen tilbagekalder godkendelser af tre populære sprøjtegifte med cyazofamid til bekæmpelse af skimmel i kartofler. Det fremgår af en pressemeddelelse 01-02-2023. Dette medfører ophør af både salg og anvendelse af produkter med cyazofamid pga. risiko for udvaskning af nedbrydningsprodukter til grundvand Det drejer sig om […]

Landbruget er en del af PFAS-problemet

Hos Østdansk Landboforening er direktør Kim Kuhlmann ’rystet’ over Naturstyrelsens fund af giftige PFAS-kemikalier overalt på statslige græsarealer. Ifølge forsiden på Dagbladet (se ovenfor) frygter han, hvad det kan komme til at betyde for de østdanske landmænd, hvis disse evighedskemikalier også bliver fundet på resten […]