Bæver med unge. Foto: Ray Scott/Wikipedia Commons

Bæverne rykkede igen ind i den danske natur for godt 20 år siden. Det er gået godt, men det har også skabt udfordringer i forhold til nogle af dens naboer. Nu står en ny forvaltningsplan klar til at varetage bævernes, biodiversitetens og lodsejernes interesser. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse den 6. november 2020

I 1998 blev den første forvaltningsplan for bævere vedtaget. Året efter blev 18 bævere sat ud i Vestjylland og cirka 10 år senere blev yderligere 23 bævere sat ud i Nordsjælland. I dag trives bæverne, og det anslås, at der i Vestjylland er imellem 240 og 270 bævere, mens bestanden i Nordsjælland vurderes til at være mellem 50 og 60 individer.

Forvaltningsplanen fra 1998 fokuserede på udsætningen af en bæverbestand i Danmark. Nu er bæverne en fast del af den danske natur, og der er derfor lavet en ny forvaltningsplan anno 2020.

Sådan er de to arter af bævere udbredt i Europa i 2003.

Der er fokus på oplysning, rådgivning og vejledning for at reducere konflikterne, f.eks. om hvordan myndighederne kan samarbejde om at begrænse de problemer, bæveren skaber hos nogle lodsejere. Samtidig tages der hensyn til beskyttelse af bæveren og afvejning af hensynet til andre beskyttede arter, naturtyper, erhvervsinteresser og vandløbslovgivningen.

I den nye forvaltningsplan er det fortsat Naturstyrelsen, der rykker ud, når landbrug og andre erhvervsdrivende oplever problemer med, at bæveren oversvømmer deres arealer.

Nogle kommuner har været i tvivl om administrationen af vandløbsloven i forbindelse med bæverens levesteder. Forvaltningsplanen gør det nu mere klart, hvad vandløbsmyndigheden kan gøre, når der opstår problemer med bæverdæmninger. Hvis kommunerne vurderer, at der skal laves tiltag af hensyn til f.eks. laks og havørred eller beskyttet natur, er det den enkelte kommune selv, der står for det.

Typisk bæverland i Vestjylland. Foto: Miljøstyrelsen

Bæveren gavner og skaber nye problematikker

Dæmninger, overgnavede træstammer og oversvømmelser er med til at skabe en varieret natur til gavn for mange arter. Biodiversiteten vinder frem i de områder bæveren holder til. Selvom det er godt for biodiversiteten, så kan nogle arter, fx vandrefisk, blive udfordret af de nye forhindringer i vandløbet. Med bæverens dæmninger kan der skabes oversvømmelser, der af og til går ud over landbrugsarealer, haver eller veje. Det skal den nye forvaltningsplan for bæver være med til at afhjælpe.

Se og læs forvaltningsplanen for bæver.

Bannerbilledet er taget af Sven Začek/Wkipedia Commons.

Skriv en kommentar