Greenpeace har været førende i kampen mod kvotekongerne og den ubæredygtige koncentration af fiskekvoter på ganske få hænder.

Samtidig med, at samtlige partier i Folketinget torsdag den 2. november vedtog en ny lov mod kvotekongerne, fortsætter politiundersøgelserne mod dem. Fem kvotekonger er af Miljø – og Fødevareministeriet anmeldt til Nordjyllands Politi for ulovligheder. Nordjyllands Politi har nu udbedt sig yderligere oplysninger fra ministeriet, mens statsadvokaturen i Viborg bestræber sig på at få afgjort en klage fra Greenpeace inden udgangen af november i år. Det oplyser de to myndigheder til www.gylle.dk.

Nordjyllands Politi har tidligere afvist en over to år gammel politianmeldelse af en af de største kvotekonger, Henning Kjeldsen og hans kone Birthe, begge Skagen, for stråmandsvirksomhed og andre ulovligheder. Greenpeace har med politianmeldelserne fra Miljø – og Fødevareministeriet krævet sagen genoptaget. Det er senioranklager Jette Uhrenholdt fra Statsadvokaturen i Viborg netop nu er i gang med at undersøge mulighederne for.

Greenpeaces politianmeldelse og krav om genoptagelse af anmeldelsen bygger på en 26 sider lang dokumentation af ejerforholdene af ægteparret Kjeldsens fiskekvoter. Birthe Kjeldsen har således fiskekvoter på en blot fem meter lang jolle.

Det er kvotekongerne politianmeldt for

Det var efter en meget kritisk rapport fra Rigsrevisionen om gennemgangen af køb og salg af fiskekvoter, at ministeriet indgav politianmeldelser mod kvotekongerne. I anmeldelsen peges der på fire områder, som politiet nu efterforsker:

·       Dokumentfalsk: Der er fundet underskrifter på dokumenter, der ”tydeligvis ikke stammer fra den person, der burde have underskrevet dette dokument”, siger rigsrevisionen.

·       Fiskeriloven: Ved gennemgangen af en række fiskeriselskaber er der ”konstateret mulige overtrædelser af fiskeriloven”, som kan give anledning til administrative og strafferetslige sanktioner.

·       Forkerte oplysninger: Flere eksempler på fiskere, der i ”deres indberetninger til ministeriet disponerer, som om de ejer fartøjer og kvoter, som de ikke reelt er ejere af”. Det er strafbart, både hvis der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed, siger Miljø – og Fødevareministeriet.

·       Stråmandsvirksomhed: Rigsrevisionen har ved gennemgang af lejeopgørelser beskrevet overførsler mellem fartøjer, der ”indikerer stråmandsvirksomhed”. Hvis stråmandsvirksomheden er etableret for at omgå reglerne for kvotekoncentration, er det strafbart, skriver ministeriet i sin anmeldelse.

Det er disse forhold, Nordjyllands Politi nu efterforsker og har udbedt sig flere oplysninger om. Så længe, denne efterforskning er i gang, har Nordjyllands Politi ingen kommentarer til sagen, oplyser kommunikationsmedarbejder Christian Brinck.

Koncentrationen af fiskekvoterne har haft en stærkt ødelæggende effekt på lokalt fiskeri over det meste af landet.

Fuld opbakning til ny lov
Ved 2. behandlingen i Folketinget den 2. november af loven om gennemsigtighed i erhvervsfiskerselskaberne var der fuld opbakning fra alle partier.

Socialdemokratiets ordfører, Simon Kollerup, sagde, at nu får fiskerne sværere ved at snyde på vægten. Indtil nu har Fiskeristyrelsen ikke haft kendskab til en tredjedel af ejerforholdene i selskaberne. Med den ny lov stilles der krav om fuldstændig registrering af alle ejerne. Dermed kan der sættes en effektiv stopper for de usunde elementer i dansk fiskeri.

Dansk Folkepartis ordfører, Ib Poulsen, fastslog, at nu kan der gøres op med de såkaldte kvotekonger. Der forhandles samtidig om en større lovpakke, som virkelig vil gøre noget i forhold til koncentrationen af fiskekvoterne. Disse forhandlinger fortsatte umiddelbart efter vedtagelsen af den mindre lovpakke om gennemsigtighed.

Mads Lidegaard fra Det Radikale Venstre sagde, at allerede i 00’erne, da loven om fiskekvoter blev vedtaget, advarede flere partier mod det, der siden er sket med koncentration af fiskekvoter.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.