Danmark er ingen EU-duks, tværtimod

DorteSindbjergMartinsen


Professor Dorte Sindbjerg Martinsen er viceinstitutleder på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Danmark beskyldes ofte af mere rabiate landbrugslobbyister for at have opnået et vist ry som “EU-duks”, når det kommer til implementering af den overnationale lovgivning.

Spørgsmålet er imidlertid, om påstanden holder, når man undersøger såvel den juridiske som den praktiske implementering?

På baggrund af implementeringsteori og EU-efterlevelsesstudier har professor Dorte Sindbjerg Martinsen undersøgt Danmarks implementering og efterlevelse af EU-lovgivningen, både generelt betragtet og sammenlignet med andre medlemslande.

Desuden er Danmarks implementering i praksis blevet belyst inden for områderne sundhed og miljø. Resultaterne er ganske forbløffende.

Analyserne viser, at Danmark ikke lever op til sit ry som ”implementeringsduks”, men har overraskende store vanskeligheder med at efterleve EU-forpligtelserne og deres dynamiske udviklinger.

I forhold til habitatdirektivet undervurderede den danske regering og forvaltning opgaven med at implementere den internationale naturbeskyttelse, som direktivet indeholder. Juridisk blev det implementeret med fire års forsinkelse i 1998, og frem til 2009 er der løbende blevet udpeget flere områder til naturbeskyttelse for at leve op til direktivet.

Artiklen er offentliggjort i tidsskriftet politica, 45. årg. nr. 4, 2013. Med forfatterens tilladelse kan den læses her.

Dette opslag blev vist første gang på gylle.dk 4. december 2013, men da myten om overimplementering fortsat fremføres af bla. den nytiltrådte miljø- og fødevareminister, genoptrykkes artiklen her.

Comments

comments

3 kommentarer til Danmark er ingen EU-duks, tværtimod

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.