DorteSindbjergMartinsen

Professor Dorte Sindbjerg Martinsen er viceinstitutleder på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Danmark beskyldes ofte af mere rabiate landbrugslobbyister for at have opnået et vist ry som “EU-duks”, når det kommer til implementering af den overnationale lovgivning.

Spørgsmålet er imidlertid, om påstanden holder, når man undersøger såvel den juridiske som den praktiske implementering?

På baggrund af implementeringsteori og EU-efterlevelsesstudier har professor Dorte Sindbjerg Martinsen undersøgt Danmarks implementering og efterlevelse af EU-lovgivningen, både generelt betragtet og sammenlignet med andre medlemslande.

Desuden er Danmarks implementering i praksis blevet belyst inden for områderne sundhed og miljø. Resultaterne er ganske forbløffende.

Analyserne viser, at Danmark ikke lever op til sit ry som ”implementeringsduks”, men har overraskende store vanskeligheder med at efterleve EU-forpligtelserne og deres dynamiske udviklinger.

I forhold til habitatdirektivet undervurderede den danske regering og forvaltning opgaven med at implementere den internationale naturbeskyttelse, som direktivet indeholder. Juridisk blev det implementeret med fire års forsinkelse i 1998, og frem til 2009 er der løbende blevet udpeget flere områder til naturbeskyttelse for at leve op til direktivet.

Artiklen er offentliggjort i tidsskriftet politica, 45. årg. nr. 4, 2013. Med forfatterens tilladelse kan den læses her.

Dette opslag blev vist første gang på gylle.dk 4. december 2013, men da myten om overimplementering fortsat fremføres af bla. den nytiltrådte miljø- og fødevareminister, genoptrykkes artiklen her.