fiskbilledeBestanden af gydetorsk i Nordsøen er den største siden 1983, og stimerne af rødspætter i Nordsøen og Skagerrak er de største nogensinde. Kvoten for brisling står til at blive mere end fordoblet, ligesom fiskerne vil få lov til at fange 20 pct. flere torsk i Kattegat, skriver Politiken søndag, 5. juli 2015.

Blot en uge efter tiltrædelsen af den nye Venstre-regering er årtiers tilbagegange i fiskebestandene vendt til fremgang, og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) gør klar til at forhøje fiskekvoterne markant.

»Det er en fantastisk positiv historie. Det er lykkedes at knække kurven og få en positiv udvikling«, siger formand for den rådgivende komité i Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) Eskild Kirkegaard til Politiken.

Svend-Erik_Andersen
Fiskerformanden Svend-Erik Andersen kalder havbiologerne for “dommedagsprofeter”, men uden dem havde hans medlemmer næppe fisk at fange.

Og det vækker glæde i Danmarks Fiskeriforening, hvor formand Svend-Erik Andersen til organisationens eget blad FiskeriTidende siger:»Nu kan dommedagsprofeterne, der i mange år har spået kollaps i fiskebestandene, godt pakke sammen, Nordsøbestandene har det godt«.

Angivelig er det årtiers tilbageholdenhed og stram regulering af fiskeriet, der pludseligt giver pote. På den positive liste ligger, ud over torsk, rødspætte og brisling også sild, kuller, kulmule, jomfruhummer i Kattegat/Skagerrak samt ising og skærising.

»Torsk i Nordsøen har for eksempel været i krise i mange år, og nu ser vi en positiv udvikling, hvor bestanden er vokset til omkring det tredobbelte inden for de seneste 10 år, og vi får flere store og gamle torsk og en samlet meget bedre udnyttelse af bestanden. Rødspætterne er nærmest vokset ind i himlen, og det er kun et eksempel – det er det generelle billede i hele Nordøstatlanten, at vi er på vej mod en bedre balance, hvor vi kan øge fiskerimulighederne igen«, forklarer Eskild Kirkegaard.

Fiskeriforeningen ser frem til de nye højere kvoter i 2016 og håber ligefrem at kunne tage forskud på glæderne ved at bede den nye miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) om helt ekstraordinært at forhøje nogle af kvoterne allerede i resten af indeværende år.

Comments are closed.