csm_Karen-Haekkerup-2-hres_6d988463a3
Karen Hækkerup bekræfter til fulde den socialdemokratiske politik med at “fedte” for agroproducenterne med afhængighedsskabende milliontilskud i stedet for at hjælpe erhvervet til selvstændig overlevelse.

Den skatteyderfinansierede støtte til agroproducenterne satte ny rekord 31. oktober med yderligere 146 mio. kr. til fødevareforskning. Dermed når den samlede støtte op på rekordhøje 246 mio. i 2014. Det fremgår af en pressemeddelelse fra fødevareminister Karen Hækkerup (S) 31. oktober.

Denne politiske beslutning bekræfter tendensen til, at socialdemokratiske regeringer “fedter” langt mere for landbruget end borgerlige regeringer.

Den ekstraordinære støtte, der gives oven i de seks milliarder kr. i ordinær, årlig EU- land-brugsstøtte forsvares med en påstand om, at der “skal produceres flere fødevarer for færre ressourcer”, uden at der overhovedet argumenteres for behovet for dette. Karen Hækkerup siger ifølge presse-meddelelsen at det er samfundets opgave at sikre dette mål:

”Forskning er vigtigt for, at Danmark bliver ved med at have en førerposition inden for ressourceeffektiv produktion og kvalitetsfødevarer. Vi skal hele tiden udvikle os, hvis vi vil have et godt navn i udlandet og skrabe eksportkroner hjem til Danmark.” 

De 146 mio. kr. vil blive taget fra Innovationsfonden, og i regeringens finanslovsforslag er der afsat yderligere 100 mio. kr. til strategisk fødevareforskning. Samlet set betyder det, at der i 2014 bliver givet 246 mio. kr. til forskning i bl.a. bioressourcer, fødevarer og produktionssystemer i fødevareerhvervet. Dermed er den samlede sum 60 mio. større end i 2013.

 ”Pengene skal gå til projekter, hvor det offentlige og private samarbejder om udvikling, der gør det danske erhverv stærkere og skaber vækst og arbejdspladser. Pengene skal gøre os endnu bedre til at producere mere, forurene mindre og føre til større ressourceeffektivitet, ” påstår ministeren, men sandsynligheden taler for, at der reelt blot vil ske en yderligere udbygning af den ekstrem svineproduktion, der i 2013 vil runde 30 mio. svin, dvs. næsten seks svin for hver dansker.

Efterskrift

Det samlede støttebeløb er i virkeligheden langt større. Det fremgik af fødevareministerens tale 6. november på landbrugets årlige delegeretmøde. Der skal lægges 850 mio. kr. oveni. Her er det uddrag af talen, hvor Karen Hækkerup løfter sløret for tallene og lover at komme med mere:

“Derfor har regeringen heller ikke siddet på hænderne. Vi har allerede besluttet at lette afgiftstrykket på landbruget og fødevareerhvervene med 700 mio. kr. Blandt andet for også at hjælpe vores venner på slagterierne, der er under voldsomt pres.

Og vi afsatte i foråret 150 mio. kr. til en pulje til nye miljørigtige stalde. Og vi ser på, om vi kan gøre mere.”

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today