Ny rekord i ekstraordinær skatteyderstøtte til landbruget

 

csm_Karen-Haekkerup-2-hres_6d988463a3

Karen Hækkerup bekræfter til fulde den socialdemokratiske politik med at “fedte” for agroproducenterne med afhængighedsskabende milliontilskud i stedet for at hjælpe erhvervet til selvstændig overlevelse.

Den skatteyderfinansierede støtte til agroproducenterne satte ny rekord 31. oktober med yderligere 146 mio. kr. til fødevareforskning. Dermed når den samlede støtte op på rekordhøje 246 mio. i 2014. Det fremgår af en pressemeddelelse fra fødevareminister Karen Hækkerup (S) 31. oktober.

Denne politiske beslutning bekræfter tendensen til, at socialdemokratiske regeringer “fedter” langt mere for landbruget end borgerlige regeringer.

Den ekstraordinære støtte, der gives oven i de seks milliarder kr. i ordinær, årlig EU- land-brugsstøtte forsvares med en påstand om, at der “skal produceres flere fødevarer for færre ressourcer”, uden at der overhovedet argumenteres for behovet for dette. Karen Hækkerup siger ifølge presse-meddelelsen at det er samfundets opgave at sikre dette mål:

”Forskning er vigtigt for, at Danmark bliver ved med at have en førerposition inden for ressourceeffektiv produktion og kvalitetsfødevarer. Vi skal hele tiden udvikle os, hvis vi vil have et godt navn i udlandet og skrabe eksportkroner hjem til Danmark.” 

De 146 mio. kr. vil blive taget fra Innovationsfonden, og i regeringens finanslovsforslag er der afsat yderligere 100 mio. kr. til strategisk fødevareforskning. Samlet set betyder det, at der i 2014 bliver givet 246 mio. kr. til forskning i bl.a. bioressourcer, fødevarer og produktionssystemer i fødevareerhvervet. Dermed er den samlede sum 60 mio. større end i 2013.

 ”Pengene skal gå til projekter, hvor det offentlige og private samarbejder om udvikling, der gør det danske erhverv stærkere og skaber vækst og arbejdspladser. Pengene skal gøre os endnu bedre til at producere mere, forurene mindre og føre til større ressourceeffektivitet, ” påstår ministeren, men sandsynligheden taler for, at der reelt blot vil ske en yderligere udbygning af den ekstrem svineproduktion, der i 2013 vil runde 30 mio. svin, dvs. næsten seks svin for hver dansker.

Efterskrift

Det samlede støttebeløb er i virkeligheden langt større. Det fremgik af fødevareministerens tale 6. november på landbrugets årlige delegeretmøde. Der skal lægges 850 mio. kr. oveni. Her er det uddrag af talen, hvor Karen Hækkerup løfter sløret for tallene og lover at komme med mere:

“Derfor har regeringen heller ikke siddet på hænderne. Vi har allerede besluttet at lette afgiftstrykket på landbruget og fødevareerhvervene med 700 mio. kr. Blandt andet for også at hjælpe vores venner på slagterierne, der er under voldsomt pres.

Og vi afsatte i foråret 150 mio. kr. til en pulje til nye miljørigtige stalde. Og vi ser på, om vi kan gøre mere.”

 

Comments

comments

2 kommentarer til Ny rekord i ekstraordinær skatteyderstøtte til landbruget

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.