Der skal ikke meget sprøjtegift til at forurene grundvandet. Grafik: Aarhus Vand.

Landsdækkende analyse af grundvandet afslørede rester af giftstoffet DMS i 31 af 142 prøveboringer over hele landet. 31 steder landet over er der i grundvandet fundet rester af det nyopdagede pesticid dimethylsulfamid, DMS.

Fem af stederne er indholdet af pesticidet over grænseværdien, og det bekymrer seniorkonsulent Claus Vangsgård fra vandselskabernes brancheorganisation, Danva.

– Det er alvorligt, når så stor en del af drikkevandsboringerne er forurenede af bare et enkelt stof, siger han til DR Nyheder den 5. februar 2019.

Sprøjtegiften blev i sommeren 2018 fundet i drikkevandet hos flere vandværker, som efterfølgende måtte lukke deres boringer eller blande vand fra forskellige boringer. Giften mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Miljøstyrelsen foretog derfor i efteråret en landsdækkende screening af grundvandet. Man borede ned til grundvandet 142 forskellige steder i landet. 26 steder fandt man DMS under grænseværdien, mens man fandt fem steder over grænseværdien.

Det svarer stort set til, at der blev fundet DMS i hver femte boring.

Nutidens synder
Ifølge Miljøstyrelsen kan stoffet være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der først blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007, oplyser DR.

Tolylfluanid har været godkendt i Danmark fra 1973 og helt frem til 2007. I 2010 blev sprøjtegiften tolylfluanid forbudt i EU.

Det har været anvendt mod svamp i jordbær og tomater. Også frugttræer og prydplanter er blevet sprøjtet med det kemiske middel. Desuden er det blevet anvendt som bejdsemiddel i roefrø til eksport.

FAKTA om DMS

  • Det nyopdagede stof, DMS, kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007.
  • Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter som sprøjtemiddel. Hertil kommer en anvendelse som bejdsemiddel i roefrø til eksport.
  • Hovedstadsområdets Forsyningsselskab mener dog, at der ikke nødvendigvis er tale om pesticidrester i grundvandet, da DMS også udvaskes af regn på træhuse og plankeværker, fordi stoffet tidligere har kunnet anvendes til svampebekæmpelse i maling og træbeskyttelse.
  • I 2010 blev anvendelsen af tolylfluanid som pesticid forbudt i EU.
Visited 27 times, 11 visit(s) today

Comments are closed.