Ny sprøjtegift fundet i hver femte drikkevandsboring

Der skal ikke meget sprøjtegift til at forurene grundvandet. Grafik: Aarhus Vand.

Landsdækkende analyse af grundvandet afslørede rester af giftstoffet DMS i 31 af 142 prøveboringer over hele landet. 31 steder landet over er der i grundvandet fundet rester af det nyopdagede pesticid dimethylsulfamid, DMS.

Fem af stederne er indholdet af pesticidet over grænseværdien, og det bekymrer seniorkonsulent Claus Vangsgård fra vandselskabernes brancheorganisation, Danva.

– Det er alvorligt, når så stor en del af drikkevandsboringerne er forurenede af bare et enkelt stof, siger han til DR Nyheder den 5. februar 2019.

Sprøjtegiften blev i sommeren 2018 fundet i drikkevandet hos flere vandværker, som efterfølgende måtte lukke deres boringer eller blande vand fra forskellige boringer. Giften mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Miljøstyrelsen foretog derfor i efteråret en landsdækkende screening af grundvandet. Man borede ned til grundvandet 142 forskellige steder i landet. 26 steder fandt man DMS under grænseværdien, mens man fandt fem steder over grænseværdien.

Det svarer stort set til, at der blev fundet DMS i hver femte boring.

Nutidens synder
Ifølge Miljøstyrelsen kan stoffet være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der først blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007, oplyser DR.

Tolylfluanid har været godkendt i Danmark fra 1973 og helt frem til 2007. I 2010 blev sprøjtegiften tolylfluanid forbudt i EU.

Det har været anvendt mod svamp i jordbær og tomater. Også frugttræer og prydplanter er blevet sprøjtet med det kemiske middel. Desuden er det blevet anvendt som bejdsemiddel i roefrø til eksport.

FAKTA om DMS

  • Det nyopdagede stof, DMS, kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007.
  • Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter som sprøjtemiddel. Hertil kommer en anvendelse som bejdsemiddel i roefrø til eksport.
  • Hovedstadsområdets Forsyningsselskab mener dog, at der ikke nødvendigvis er tale om pesticidrester i grundvandet, da DMS også udvaskes af regn på træhuse og plankeværker, fordi stoffet tidligere har kunnet anvendes til svampebekæmpelse i maling og træbeskyttelse.
  • I 2010 blev anvendelsen af tolylfluanid som pesticid forbudt i EU.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.