Bonnesen dumpet af landbruget

la_afstemning

4400 bønder har stemt på deres favorit til ny miljø- og fødevareminister.

Dansk landbrugs mest aktive lobbyist, MF Erling Bonnesen (V), får en bemærkelsesværdig kold skulder af selvsamme landbrug i en afstemning om ny miljø- og fødevareminister i landbrugsavisen.dk. Kun en procent af bønderne mener, Bonnesen burde være blandt kandidaterne, mens landbrugskritiske MF’ere som Rasmus Jarlov og Mette Abildgaard, begge K, bakkes op af henholdsvis otte og elleve procent.

Erling Bonnesen betegnes som en af bagmændene for landbrugspakken, og han er kendt blandt læsere af gylle.dk som hovedmanden i kampagnen mod det “elendige” danske korn. Bonnesen var den første, der fremsatte de falske påstande om kornets ringe kvalitet som resultat af manglende gødskning.

I en stort opsat artikel i Jyllandsposten, 6. september 2014, udtalte Bonnesen den opsigtsvækkende påstand, at “dansk korn er efterhånden så ringe, at det hverken kan bruges til øl eller brød. Kvaliteten er nået helt derned, hvor kornet kun kan bruges til svinefoder, hvis det blandes op med store mængder sojaskrå, som skal importeres fra Sydamerika”.

ErlingBonnesen

Revisor Erling Bonnesen er valgt til Folketinget for Venstre på Fyn.

Trods gentagne faktatjek fastholdt Bonnesen sine falske påstande, der hurtigt blev adopteret af andre politikere som Henrik Høegh (V) og Lars Chr. Lilleholt (V) og af protestlandmænd hos både Bæredygtigt Landbrug og Landbrug og Fødevarer. I Politiken 21. oktober 2014 proklamerer de to MF’ere Lars Chr. Lilleholt og Henrik Høegh i et debatindlæg med titlen ”Venstre arbejder for grøn realisme”, at de danske miljøregler har medført, at ”vi hverken kan lave brød, øl eller svinefoder af de afgrøder, som vi selv dyrker”.

Hot or Not

I afstemningen på landbrugsavisen.dk har 4400 bønder stemt på deres favorit til ministerposten. Topscoreren er den nuværende minister Esben Lunde Larsen (V) med 32 procent. Lunde Larsens popularitet i landbruget står i skærende kontrast til befolkningens vurdering af hans indsats.

Hos Ekstrabladet viser en afstemning 23. november 2016, at hele 60 procent af de afgivne stemmer vil have Lunde Larse fyret. Han er suverænt den mest upopulære minister med statsminister Lars Løkke Rasmussen på en andenplads med 48 procent af fyringsønskerne.

eb_afstemning

Esben Lunde Larsen er den suverænt mest upopulære minister i den siddende regering, ifølge en afstemning blandt læsere af Ekstrabladet.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.