Nyt fund af sprøjtegift i grundvandet skyldes Miljøstyrelsens slaphed

Carl-Emil_Larsen_165x247px

DANVA-direktør Carl-Emil Larsen har i flere år krævet sprøjtefri zoner omkring drikkevandsboringer, men landbrugets lobbyister har hidtil forhindret politisk handling.

Miljøministeriet bør forbyde en sprøjtegift til kartoffeldyrkning en gang til. Nye fund viser nemlig, at stoffet Metalaxyl-M, der tidligere var sortlistet i Danmark, men som blev tilladt af Miljøstyrelsen på ny i 2005, alligevel er udvasket til grundvandet.

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, finder situationen alarmerende: ”DANVA advarede allerede i 2002 om, at stoffet udgjorde en alvorlig risiko for grundvandet. Vi er bekymrede over de nye fund og frygter, at en lang række boringer allerede er blevet forurenet. Der er ingen tvivl om, at myndighederne bør forbyde denne gift igen,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen. ”Det er endvidere bydende nødvendigt, at man straks forsøger at danne sig et overblik over problemets omfang, og situationen viser, at det er bydende nødvendigt at indføre obligatoriske boringsnære beskyttelses-områder.”

Beskyttelseområder omkring drikkevands-boringer har man kendt i årevis i udlandet, bl.a. i Sverige og Tyskland, men herhjemme har landbrugslobbyens politiske repræsentanter modsat sig obligatioriske sprøjtefrie zoner.

Metalaxyl-M var godkendt til anvendelse i Danmark fra 1980 til 1995, hvor det blev forbudt pga. dets miljø-egenskaber. Men efter pres fra producenten og kartoffelavlerne blev det igen godkendt i Danmark fra 2005 til brug i kartoffelmarker.

”Resultaterne fra varslingssystemet viser med de mange fund af en lang række stoffer, at de fleste pesticider kan udvaskes under uheldige forhold,” siger Carl-Emil Larsen. ”Det betyder, at der udover det presserende behov for indførelse af obligatorisk boringsnære beskyttelses-områder også skal udpeges pesticidsårbare arealer.”

Trods DANVA-formandens bekymring er der næppe lagt op til handling i de første år, hvis regeringen vælger at følge anbefalingerne i rapporten fra Natur- og Landbrugskommissionen. Den konkluderede i april, at der var behov for endnu flere undersøgelser og kortlægninger, før de boringsnære beskyttelseszoner kan fastlægges.

Varslingssystemet afslører desuden, at de senere års fund af en række stoffer fortsætter. Specielt problematisk er det, at fundene af bentazon og glyphosat/AMPA fortsætter, hvilket efter DANVAs opfattelse viser, at det er nødvendigt med indgreb over for disse meget anvendte midler også.

Metalaxyl-M bruges udover som fungicid i kartofler også som bejdsemiddel i en lang række afgrøder. Det er derfor usikkert, hvor vidt risikoen for grundvandet udelukkende er begrænset til områder med kartoffeldyrkning, men ifølge Miljøstyrelsens statistik over salget af sprøjtegifte er landbrug det helt dominerende anvendelsesområde. Da forbruget af Metalaxyl-M toppede i 2007, anvendte landmænd 2552 kilo aktivt stof, mens øvrige brugere blot købte 26 kilo.

 

Solgte mængder aktivstof, kg  (kilde: Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik)

Årstal

Landbrug

Øvrige

Total

2002

0

308

308

2003

0

105

105

2004

0

0

0

2005

740

0

740

2006

168

0

168

2007

2.174

33

2.207

2008

2.552

26

2.578

2009

1.725

13

1.738

2010

255

13

268

 

 

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.