Supergen hjælper ukrudt mod kemiske sprøjtemidler

agerrævehale

Agerrævehale kan skabe store ukrudtsproblemer for kornavlere, der ensidigt dyrker hvede eller byg i årevis.

Det er ikke underligt, at hvede- og bygdyrkende landmænd i Europa og Australien har problemer med at bekæmpe rajgræs og agerrævehale. Disse planter har et ”supergen”, der gør nogle stammer resistente over for alle kemiske ukrudts-midler.

“Der er tale om en generel afgiftningsmekanisme, på samme måde som kræfttumorer kan uskadeliggøre lægemidler mod kræft,” siger Robert Edwards fra University of York, England.

Den gode nyhed er, at hvis genet kan neutraliseres, vil det fjerne plantens modstandskraft med et slag. Det ville være meget velkomment i landbrugskredse, da enårig rajgræs og agerrævehale udgør et voksende problem for kornproducenter. I Australien, for eksempel, kan disse græsplanter ødelægge hele høsten visse år.

De fleste former for resistens mod sprøjtemidler virker på den måde, at planten kan ”sabotere” det specifikke mål, som ukrudtsmidlet er rettet mod. Men de besværlige græsser har et gen kaldet AmGSTF1, der producerer et enzym, der kaldes glutathion transferase (GST), og dette enzym får planten til at producere store mængder af beskyttende antioxidanter.

Disse antioxidanter neutraliserer på kemisk vis mange giftstoffer, på samme måde som humane tumorer – som også producerer glutathion transferase – kan modstå mange antikræftlægemidler.

Da Robert Edwards overførte AmGSTF1-genet fra agerrævehale til ukrudtsplanten almindelig gåsemad, blev den også resistent overfor kemiske ukrudtsmidler. Dermed var supergenet identificeret.

Læs hele historien her:

www.newscientist.com/article/dn23314-master-gene-helps-weeds-defy-all-weedkillers.html

Journal reference: PNAS, DOI: 10.1073/pnas.1221179110

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.