Økologisk Landsforening foreslår, at EUs landbrugsstøtte bruges som redskab til at skabe mere natur i markerne og til at gøre aktive indsatser for at nedbringe CO2-udledningen i landbruget. Foto: Vejle Kommune/Miljøafdelingen

Fremtidens bæredygtige fødevaresystem vil stadig være finansieret med milliarder af støttekroner fra de europæiske forbrugere, hvis det står til Økologisk Landsforening. Det nye er, at støttesystemet bør indeholde både belønninger og strafafgifter gennem EU’s landbrugsstøtte

Økologisk Landsforening præsenterer i denne uge sin helhedsorienterede model for grøn omstilling i landbruget.

Det skriver foreningen i en pressemeddelelse den 24. september 2020.

Modellen gør dog ikke op med den massive milliardstøtte, men foreslår at omfordele den endnu mere og endnu hurtigere end det allerede er planlagt i EU.

Produktionen af fødevarer skal fremover gøres bæredygtig ved hjælp af en CO2-afgift og en Marknaturafgift. Det foreslår Økologisk Landsforening, der i denne uge præsenterer sit bud på ”en helhedsorienteret model for, hvordan den nødvendige grønne omstilling af landbrugssektoren kan foregå.”

”En naturlig konsekvens af modellen vil bl.a. være, at landbruget reducerer antallet af husdyr og skruer op for dyrkning af afgrøder, der kan danne basis for en relativt ny produktion af plantebaserede fødevarer.”

Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening

Modellens opbygning betyder, at landmænd, der holder sig under en CO2-udledningsgrænse, og som kan dokumentere, at de skaber plads til marknatur, belønnes via EU’s landbrugsstøtteordning. Omvendt vil de bedrifter, der ikke opfylder kravene, blive opkrævet en afgift i form af mindre støtte.

”EU’s landbrugsbudget er samlet på over 400 milliarder, og der kan skabes meget grøn omstilling for de penge, hvis støttesystemet får en ny indretning. Økologisk Landsforenings model understøtter de landmænd, der gør en forskel for klima og natur samtidig med, at den bakker op om en grøn skattereform uden at sætte dansk landbrugs konkurrenceevne over styr,” siger Per Kølster, som er formand for Økologisk Landsforening.

Både regeringen med dens støttepartier og EU-kommissionen har en målsætning om, at det økologiske areal skal vokse frem til 2030, og samtidig er der mål om at øge biodiversiteten i landbruget og sætte ind med klimaindsatser.

”Det er ikke nok at se ensidigt på klimaproblematikken. Vi skal også sikre, at landbruget bidrager til at løse de øvrige bæredygtighedsudfordringer som fx plads til naturen. Vores model tænker hele vejen rundt og anvender et kendt og effektivt redskab, nemlig landbrugsstøtten, til at komme i mål,” siger han.

Økologisk Landsforening vil have et opgør med den ekstremt store og klimatruende animalske produktion i Danmark, men de vælger en helt anden kurs end både det politiske flertal og lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer, der aktivt arbejder for at øge kødproduktionen. Foto: Wiener Journal

En naturlig konsekvens af modellen vil bl.a. være, at landbruget reducerer antallet af husdyr og skruer op for dyrkning af afgrøder, der kan danne basis for en relativt ny produktion af plantebaserede fødevarer.

”I dag er danske landmænd verdensmestre i produktion af husdyrprodukter. Med de rette prismekanismer, har Danmark og dansk landbrug potentiale til at blive verdensmester i kvalitetskød og leverandør til de plantebaserede fødevareprodukter og dermed bidrage markant til klimadagsordenen og frigøre plads til naturen,” siger Per Kølster.

FAKTABOKS

Økologisk Landsforenings model Pris på Bæredygtighed indeholder fire forudsætninger:

 • Der tages udgangspunkt i helhedstilgange – bæredygtighed indeholder, at man ikke kun ser på én enkelt parameter som klima
 • Danske producenter skal opretholde deres konkurrenceevne. Danmark kan gå foran så længe, det ikke rammer danske producenters konkurrencedygtighed
 • En ændring af landbrugsstøtteordninger væk fra passiv arealstøtte over til betaling for fælles goder er en uadskillelig del af modellen
 • Eventuelt opkrævede/tilbageholdte midler fra landbruget til at betale for negative eksternaliteter som CO2-belastning skal reinvesteres krone for krone i landbruget til fremme af helhedsorienteret landbrug, der leverer på klima, natur, rent drikkevand og dyrevelfærd
Økologisk Landsforening er ikke til sinds at skære ned på høsten af støtte milliarder fra de europæiske forbrugere, men foreningen vil uddele pengene med både gulerod og kæp-metoder.

Og fire principper:

 • Resultatorientering fremfor individuelle tilsagnsordninger på hvert enkelt tiltag
 • Der introduceres både et CO2 adfærdsloft og et Marknaturindeks
 • Klima- og naturtiltag finansieres af EU’s landbrugsstøttemidler – jo bedre der leveres jo højere betaling
 • Udbetaling på grundlag af bruttoarealmodellen
Visited 3 times, 3 visit(s) today

Kommentarer

 1. Jeg må desværre konstatere, at økologerne også er blevet afhængige af at få EU’s landbrugstøtte, men det har jo også været hele ideen med støtteordningerne, at alle bønderne skulle falde til “patteflasken” med pengene, og derfor lovprise alt hvad der kommer fra EU.

  Det eneste rigtige ville være, at alle støtteordninger til landbruget bliver afskaffet, og så må forbrugerne betale den pris, som det rent faktisk koster at producere deres fødevarer.

  Og så skulle den danske landbrugsproduktion kvotebelægges, så de danske bønder ikke må producere mere mad end de kan sælge på hjemmemarkedet, det vil med et slag reducere CO2 udledningen fra landbruget med over 60%, og skabe meget mere plads til naturen.

  Der kan så laves et totalt forbud mod sprøjtegifte, og kvotesystemet kan indrettes, så de økologiske brug får fortrinsret til kvoterne, på den måde kan det nuværende overforbrug af kemiske gødningsstoffer også begrænses.

  Det er jo helt tosset, at de danske skatteydere betaler mere end 13 milliarder i direkte landbrugsstøtte, plus et hav af subsidier til landbruget, som systematisk skader naturen, grundvandet og vandmiljøet, med et ekstremt forbrug af sprøjtegifte og kemiske gødningsstoffer.

 2. Det er ren afpresning. Hvis vi får flere penge vil vil svine en lille smule mindre. Der er ingen sikkerhed for at landbrugets samlede klimabelastning falder med disse små justeringer af støtteordningerne. Økologerne svømmer allerede nu i penge.

 3. Preben Kofod

  +Forbrugerne betaler for det det koster at producere fødevarer. De som ikke køber det konventionelle landbrugs underlødige fødevarer er tvunget til at finansiere denne afskyelige måde at producere fødevarer på over skattebilletten. Det skal der sættes er stopper for,det må enhver kunne forstå.

Skriv en kommentar