Regeringens vækstpakke vil fastlåse dansk landbrug i krisen

henrikfoto

Henrik K. Schou.

Agrarøkonom Henrik Kuske Schou, bestyrelsesmedlem i Frie Bønder – Levende Land, skriver i en pressemeddelelse, 26. november 2015:

Som enhver ærlig agrarøkonom vil kunne bekræfte, så medfører mere støtte til landbruget en øget produktion af korn, mælk og svinekød. Det er da også den erklærede målsætning for regeringens vækstplan, men man fortier, at øget vækst af den traditionelle type vil skabe flere problemer for det højeffektive danske landbrug, end væksten vil løse. Det mener Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land.

Regeringen siger lige ud, at den ønsker, at der produceres endnu mere mælk, mere korn og flere svin. Dette vil med usvigelig sikkerhed medføre faldende priser. Se bare på virkningen af de afskaffede EU-mælkekvoter pr. 1. april i år. Denne ”liberalisering” har medført en produktionsstigning på 20-25 pct. i hele EU – og et fatalt prisfald, der i dag truer store dele af mejeri-industrien og mange mælkeproducenter i EU.

Forsyningsbalance_svin

Der opretholdes en konstant overproduktion af svin i EU, uanset om det koster millioner af skatteyderkroner til oplagring. Denne perspektivløse “vækst”-strategi er blevet forfulgt siden 1972 og er i høj grad årsagen til dansk landbrugs håbløse gældsspiral.

På samme måde vil en million flere svin i de danske stalde kun bidrage til yderligere ophedning af et overfyldt marked. I en situation hvor EU føler sig tvunget til at genindføre økonomisk støtte til oplagring af overflødigt svinekød for at stabilisere priserne, er det jo åbenlyst uansvarligt at øge produktionen. Det har de danske svineproducenter faktisk påpeget hele efteråret, men regeringen og lobbyisterne på Axelborg vil det anderledes.

Mejetærsker

Selvom den danske kornhøst løber op i 10 mio. tons om året, betyder den ikke stort i global sammenhæng. Den samlede danske fødevareproduktion bidrager blot med 0,34 pct. til verdens fødevareforbrug.

Og der er næppe nogen redning at hente på det globale marked. Overalt er overgangsbeholdningerne (dvs. den globale beholdning af korn mellem to høstår) stærkt stigende. Den 12. november 2015 udsendte det amerikanske landbrugsministerium (USDA) en meddelelse om, at overgangsbeholdningerne øges fra 451 mio. tons til 474 mio. tons for høstår 2015/2016. Vi har globalt set korn nok til 81 dage før ny høst. Det er det højeste antal dage i nyere tid. Det vil selvfølgelig presse priserne i de kommende år på samme måde som for de to andre traditionelle landbrugsprodukter, mælk og svinekød. Noteringen for svinekød er hos Danish Crown netop nedsat med 30 øre pr. kg, for uge 49, hvilket er ret usædvanligt op mod den store julehandel.

Det risikobetonede danske landbrug har ikke brug for mere usikker vækst, men for konsolidering. Ganske vist har vi nogle af verdens dygtigste og mest veluddannede landmænd, men tjene penge har de svært ved. Alt for mange har stiftet høj gæld og 20-25 pct. af dem har særdeles store problemer med likviditeten. De er direkte konkurstruede. Andre kører på en knivsæg, men har ikke udsigt til bedre indtjeningsevne på de traditionelle afgrøder.

Løsningen er derfor ikke mere underskudsskabende mælk, korn eller svinekød.

økomølk

Økomælk er et af de få mejeriprodukter, der kan tjenes penge på i dansk landbrug, men alligevel klynger man sig til vækstfantasier for den konventionelle bulkmælk.

Tiden må være inde til et radikalt skifte. Først og fremmest skal landbruget omlægges til nye produktioner og nye driftsformer, hvor der kan tjenes mere pr. produceret enhed, så man kan klare sig selv uden regeringens gavmilde hjælpepakker. Verdens dygtigste landmænd kan selvfølgelig starte nye produktioner med en merværdi, der gør det overflødigt at konkurrere på mængde og priser.

Dernæst skal der fuld fokus på gælden, så den danske landmand atter kommer til at kunne svare enhver sit. I øjeblikket har landbruget en gæld på 380 mia. kroner. For 10 år siden var den på 191 mia. Men selvom der er investeret i både jord, stalde og maskiner og på trods af en lav rente, så er de økonomiske resultater udeblevet. Den krise løses ikke ved at producere flere tabsgivende svin eller mere billig mælk og lavpriskorn.

Fremtidens landmænd bør være selvhjulpne mennesker, der lever et godt liv, hvor det at drive et fornuftigt landbrug ikke er et mål i sig selv, men midlet til at skabe mere liv, lykke og velfærd for familierne på landet. Dertil kommer man ikke ved hovedløst at øge bjergene af svinekød, mælk og korn.

Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land blev stiftet i 2003 og er Danmarks eneste uafhængige organisation for små og mellemstore landbrug samt gårdbutikker. Foreningen arbejder for at fastholde og udbygge det gode liv i landdistrikterne, hvor det mindre landbrug er omdrejningspunktet, og for at skaffe forbrugerne lettere adgang til lokalt producerede fødevarer fra mindre producenter, og for at der under produktionen tages større hensyn til naturen, miljøet og det omgivende samfund. Foreningen arbejder for, at ejendomsretten spredes på langt flere hænder

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.