Svinerigets undergang

SvinerigetsUndergangDanmark har satset på masseproduktion af svinekød i årtier. Nu indvarsler en superbakterie kaldet MRSA CC398 industriens ophør. Det skriver Cathren Landsgesell i østrigske Wiener Journal 16. oktober 2015  i en stort opsat magasinartikel.

CathrenLandsgesell

Journalist Cathren Landsgesell, Wiener Journal.

Indtil videre er der fundet MRSA-bakterier i hver tredje pakke svinekød, der kan købes i supermarkeder i Danmark – for otte måneder siden var det kun hver femte pakke, der var forurenet. Det viser en undersøgelse fra den danske forbrugerorganisation Forbrugerrådets blad “Tænk” fra foråret 2015.

Undersøgelsens resultat giver al mulig grund til bekymring, fordi bakterier af typen MRSACC398 kan være dødelig. MRSA CC398 kommer fra svinesektoren. Mindst to tredjedele, men mest sandsynligt alle danske svinebrug er berørt. I 2013 var 633 personer i Danmark smittet med denne særlige type bakterier, i 2014 allerede 1280. Fem mennesker er døde siden 2012, og andre har været tæt på i forbindelse med blodforgiftning.

“Epidemien er ude af kontrol”, siger Hans Jørn Kolmos. Han er professor i klinisk mikrobiologi på Odense Universitetshospital i Syddanmark, hvor nogle af patienterne blev behandlet. Kolmos har måttet sige denne sætning mere og mere hyppigt i de senere år, og han er det i stigende grad blevet foruroliget: “I dag er 50 procent af alle MRSA-bakterier i Danmark bakterier af typen CC398,” forklarer han til “Wiener Journal”. I landsdele med mange svinefarme er infektionsraten endda oppe på 70 procent. Antallet af inficerede personer fordobles fra år til år.

Svine_slagteDR

Svineboblen i Danmark er bristet. Trods en årsproduktion på 30 mio. svin kører industrien med underskud.

MRSACC398-krisen er en hel industris krise. Bakterien er produktet af en højt industrialiseret form for svineproduktion og dyrehold, som ikke kan fungere uden antibiotika men heller ikke med antibiotika. Det er en industri, der har nået til sine etiske, økologiske og økonomiske grænser.

“Svineboblen er allerede bristet”. Sådan beskriver miljøjournalisten Kjeld Hansen situationen. “Det eneste spørgsmål, der står tilbage, er, hvem skal betale regningen”.

Intet sted i Europa, er det så høj en svinetæthed: I Danmark bor permanent omkring 13 millioner svin, især søer og smågrise under 50 kilo. Nabolande Tyskland har 28 mio. Selvom Tyskland er otte gange så stort, og har 80 millioner indbyggere – som Danmark afholdt omkring fem millioner. (forts.)

Læs hele artiklen på originalsproget her.

Comments

comments

En kommentar til Svinerigets undergang

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.