SvinerigetsUndergangDanmark har satset på masseproduktion af svinekød i årtier. Nu indvarsler en superbakterie kaldet MRSA CC398 industriens ophør. Det skriver Cathren Landsgesell i østrigske Wiener Journal 16. oktober 2015  i en stort opsat magasinartikel.

CathrenLandsgesell
Journalist Cathren Landsgesell, Wiener Journal.

Indtil videre er der fundet MRSA-bakterier i hver tredje pakke svinekød, der kan købes i supermarkeder i Danmark – for otte måneder siden var det kun hver femte pakke, der var forurenet. Det viser en undersøgelse fra den danske forbrugerorganisation Forbrugerrådets blad “Tænk” fra foråret 2015.

Undersøgelsens resultat giver al mulig grund til bekymring, fordi bakterier af typen MRSACC398 kan være dødelig. MRSA CC398 kommer fra svinesektoren. Mindst to tredjedele, men mest sandsynligt alle danske svinebrug er berørt. I 2013 var 633 personer i Danmark smittet med denne særlige type bakterier, i 2014 allerede 1280. Fem mennesker er døde siden 2012, og andre har været tæt på i forbindelse med blodforgiftning.

“Epidemien er ude af kontrol”, siger Hans Jørn Kolmos. Han er professor i klinisk mikrobiologi på Odense Universitetshospital i Syddanmark, hvor nogle af patienterne blev behandlet. Kolmos har måttet sige denne sætning mere og mere hyppigt i de senere år, og han er det i stigende grad blevet foruroliget: “I dag er 50 procent af alle MRSA-bakterier i Danmark bakterier af typen CC398,” forklarer han til “Wiener Journal”. I landsdele med mange svinefarme er infektionsraten endda oppe på 70 procent. Antallet af inficerede personer fordobles fra år til år.

Svine_slagteDR
Svineboblen i Danmark er bristet. Trods en årsproduktion på 30 mio. svin kører industrien med underskud.

MRSACC398-krisen er en hel industris krise. Bakterien er produktet af en højt industrialiseret form for svineproduktion og dyrehold, som ikke kan fungere uden antibiotika men heller ikke med antibiotika. Det er en industri, der har nået til sine etiske, økologiske og økonomiske grænser.

“Svineboblen er allerede bristet”. Sådan beskriver miljøjournalisten Kjeld Hansen situationen. “Det eneste spørgsmål, der står tilbage, er, hvem skal betale regningen”.

Intet sted i Europa, er det så høj en svinetæthed: I Danmark bor permanent omkring 13 millioner svin, især søer og smågrise under 50 kilo. Nabolande Tyskland har 28 mio. Selvom Tyskland er otte gange så stort, og har 80 millioner indbyggere – som Danmark afholdt omkring fem millioner. (forts.)

Læs hele artiklen på originalsproget her.