NYHEDSBREV fra BLAK miljøgruppe Djursland:

Der er løbet meget vand gennem Kattegat, siden BLAK miljøgruppe Djursland startede kampen mod havbrug for 2 1⁄2 år siden. Men i disse dage løfter vi forsigtigt armene i vejret efter politiske udmeldinger fra både Soc. Venstre, DF og Konservative om nej til åbne havbrug i Kattegat. Vi vælger at tro, det ikke kun er valgflæsk.

Det store arbejde med at oplyse både befolkning og politikere om konsekvenser med havbrug har hjulpet. Desværre har det også hjulpet, at udledningerne til Kattegat stiger i stedet for at falde. Det betyder, at landbruget og havbruget står som konkurrenter til udledninger af de næringsstoffer, som allerede gav grønt algevand langs kysterne sidste år. Her står landbruget som altid stærkest.

Vi ser selvfølgelig gerne, at der også reduceres kraftigt fra landsiden, havmiljøet har det ganske slemt. Derfor arbejder vi i BLAK videre på vores langsigtede strategi om at få omdannet et stort område i Kattegat til en maritim nationalpark, ikke blot af navn, men af gavn. Det vil sige, ingen råstofudvinding, genopretning af stenrev og gydepladser, så de trængte bestande kan komme sig, stop for kommercielt fiskeri og en udsigtsfredning langs kysten. Det er turismen som driver udviklingen i hele vores område og i kystkommunerne generelt.

De sejler for miljøet i havet.

Husk at Beredskab Rent Kattegat, som BLAK er en del af, står bag to større arrangementer i den kommende uge. Onsdag d. 22 er der politisk møde i Grenå om havplanen og fra d. 23-25 går det løs i Hirtshals til det årlige Naturmøde. I år står vi med hovedansvaret for standen ”Rent Kattegat”.

Følg linket og læse mere om mødet på Kattegatcenteret hvor toppolitikere, natur- og erhvervsfolk mødes til debat om havet!

Tjek programmet på Naturmødet og kig forbi vores stand på Sydvestkajen nr. 80.

https://naturmoedet.dk/naturmodet-2019/program/

Husk at følge med i foreningens aktiviteter på www.nejtilhavbrug.dk og facebook-siderne BLAK miljøgruppe Djursland samt Nej til Havbrug ud for Hjelm, Ja til maritim nationalpark.

Mangler du at indbetale kontingent på 100 kr. for det kommende år kan det gøres til:

Mobilepay nr. 72548 eller til BLAKs konto i Rønde Sparekasse:

Reg.nr. 9354 Konto nr. 0000382103

Skriv en kommentar