Det svage fald i anvendelsen af antibiotika i dansk landbrug overskygges af en voldsom stigning i anvendelsen af medicinsk zink. Imidlertid har zink også antibiotikaresistensskabende virkninger, som fremmer udvikling af MRSA-bakterier. Kilde: Dyrenes Beskyttelse med tilføjelse af 2015-forbruget ved gylle.dk.

Det er endnu engang lykkedes for dansk landbrug at forsinke en reduktion af erhvervets forbrug af zink, der alene anvendes for at tilpasse dyrene til et produktionssystem, som de har vanskeligt ved at tåle. Det skriver biolog Søren Wium-Andersen, 15. februar 2017.

Søren Wium-Andersen.

Det Europæiske Medicin Agentur, EMA, fremsendte i december 2016 en anbefaling til EU-Kommissionen om at forbyde anvendelsen af medicinsk zink, som agenturet i 2015 havde godkendt anvendelsen af. Baggrunden for forbuddet er, oplyser EMA til Feednavigator, at agenturet har fået kendskab til den danske rapport fra DCE fra oktober 2015, der viser, at der er fundet bekymrende store mængder af zink på danske landbrugsarealer, som i størrelse svarer til Fyn. Et forbud mod medicinsk zink vil reducere zinkforbruget i den danske svineindustri med en tredjedel.

En række industrier og den europæiske landbrugsorganisation Copa Cocega har rettet henvendelse til Kommissionen og udtrykt bekymring over EMA’s anbefaling. Henvendelsen fra Copa Cocega er foranlediget af Landbrug & Fødevarer, kan man læse på L&F´s hjemmeside.

Derfor har EMA på et møde den 19. januar 2017 udpeget et nyt assessment team, som skal gennemgå og revurdere det oprindelige dokumentationsmateriale samt evt. supplerende materiale.

EMAs procedure forventes at være afsluttet i marts måned.

Anvendelsen af medicinsk zink er stigende

Opgørelsen over mængden af anvendt medicinsk zink har været stagnerende siden 2010 oplyste Fødevarestyrelsen i 2016, men det var ikke korrekt. Styrelsen har nu erkendt, at oplysninger er forkerte, se artiklen ”DTU: Zinkopgørelsen for dårligt valideret, til at vi kan stole på den” i Ingeniørens Ugeblad.

Comments are closed.