Demonstration på Christiansborgs Slotsplads vil sætte fokus på udlægning af 75.000 ha skov og planer om oprettelse af 15 indhegnede naturnationalparker

Af Dorthe Lerfeldt Andersen

”Stop op,  Wermelin! Demonstration d. 5. oktober kl. 11:00 på Christiansborgs Slotsplads ”

Udlægning af 75.000 hektar urørt skov og 15 indhegnede naturnationalparker med husdyr skal uden faglig baggrund og tvivlsom effekt fremme biodiversiteten. Til gengæld vil indgrebet skade klimaet, dyrevelfærden, hindre befolkningens frie adgang til naturen og hindre klimavenlig produktion af træ.

Blandt de mest lidenskabelige fortalere for de indhegnede Naturnationalparker er seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra AU (th) og KU-lektoren Hans Henrik Bruun. Demonstrationen illustrerer, hvor stærke følelser disse biologer har vakt med deres kompromisløse og unuancerede markedsføring af NNP’erne i stadig større dele af befolkningen. Pressefotos

En voksende del af befolkningen ønsker en rig natur i Danmark uden indhegninger. En natur, der giver plads til en rig mangfoldighed af arter og giver mennesker oplevelser.

Budskabet er:

➤Ja tak til natur. Nej tak til hegn. Nej til udsætning af dyr, som ikke får tilstrækkeligt opsyn og som udgangspunkt ikke må tilskudsfodres. Ja tak til, at vi kan færdes frit i den natur, vi har haft adgang til gennem generationer. Ja tak til skovdrift, der tilgodeser biodiversitet og samtidig opfanger CO2 til gavn for klimaet.

➤ Vi ønsker løsninger, som kan bremse klimaændringerne og samtidig bevare den biologiske mangfoldighed, træproduktionen, beskæftigelsen og økonomien.  Vi ønsker, at der plantes meget mere skov, hvor produktion har sin plads, at den naturnære skovdrift, der har været praktiseret bl.a. i statsskove de seneste 25-30 år intensiveres og udbredes til flere private skove.

➤ Vi ønsker anerkendelse af, at rewilding, d.v.s. udsætning af store dyr, herunder heste og kvæg i indhegninger, uden pasning og uden vinterfodring er uegnet til andet end forsøg for at overvåge forsøgsdyrene og effekterne af eksperimentet.

➤ Vi ønsker de traditioner for dyrevelfærd, som er oparbejdet gennem generationer, respekteret og fortsat udviklet i samarbejde med praktikere, dyrlæger og andre fagfolk. Dyr skal ikke gennem sult tvinges til at leve af føde, der ikke er deres naturlige valg, som er usundt og til tider uegnet og/eller giftigt. Lov nr. 229, der tillader forringede vilkår for dyr i statens indhegninger, skal ophæves.

➤ Vi protesterer imod, at regeringen og Folketinget bygger sin naturpolitik på et snævert og begrænset felt af rådgivere, som tilbyder et kvikfix for naturen, de ikke har bevis for virkningen af.

➤ Vi mener, folkestyret har et stort problem, når andre forskere og fagfolk advarer imod brugen af en ensartet forvaltningsmetode i alle indhegninger og regeringen og Folketinget fremturer. Problemet forværres af, at befolkningen ikke inddrages eller bliver hørt, før beslutningerne træffes.

Baggrund

Grundlaget for urørt skov og naturnationalparker er mangelfuldt. Miljøminister Lea Wermelin og Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding har været ude med alarmerende overskrifter om, at den biologisk mangfoldighed nærmest er i frit fald. Konfronteret med kritik om fejl i opgørelsesmetoderne, erkender Aarhus Universitet fejlen og reducerer antallet til reelt kun at omfatte et mindre fald for 8 (otte!) promille af arterne og endda en lille fremgang for skovene – som skal udlægges som ”urørt”.

Idemanden bag de omdiskuterede naturnationalparker med store “græssere” er Århus-idehistorikeren Rune E. Larsen, der er tidligere medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Wikipedia

Gevinsten for biodiversiteten er tvivlsom og udokumenteret, når man hovedsagelig vælger at sætte indhegninger med planteædende dyr i statsskov, hvor der i forvejen er den højeste gennemsnitlige biodiversitet. Oveni er de i forvejen beskyttet af tredobbelt certificering og af beskyttelsen som   natura 2000 arealer samt paragraf 3 efter naturbeskyttelsesloven. Desuden drives de allerede efter naturnære principper.

Urørt skov er ikke en gevinst for klimaet. End ikke på kort sigt. For i takt med at hugsten ophører, falder skovens gennemsnitlige løbende tilvækst og dermed den kulstofbinding, som sker gennem træernes vækst. Urørt skov kan have sin plads sine steder, men omfanget strider  imod boligministerens og Folketingets egen beslutning om mere miljøvenligt byggeri med større brug af verdens mest miljøvenlige byggemateriale: TRÆ. Hvis vi skal nå klimamålene og modstå de truende klimaforandringer, der med stor sandsynlighed skader biodiversiteten, er der brug for alle de kubikmeter træ, der kan produceres. Naturligvis under hensyn til den biologiske mangfoldighed som et nødvendigt ”både og”- princip.

Faktisk forringes klimaregnskabet samlet med 1 – 1,5 mio tons CO2 pr. år- eller en halv Ålborg Portland – landets største CO2 udleder.

Yderligere oplysninger:

Demonstrationskoordinator: Dorthe Lerfeldt Andersen, 60245684.

Dyrevelfærd: Lene Kattrup, dyrlæge, 21468380. Tue Villebro, dyrlæge, byrådskandidat, Gribskov Kommune, Venstre, 22626623.

Brugerrepræsentanter: Susan Kjeldgaard, byrådskandidat, Gribskov Kommune, SF, 61354082.

Peter Junge, bindeled mellem brugergrupperne i Århus-skovene, 51345676

Skov, biodiversitet, naturnær skovdrift: Niels Juel Bundgaard Jensen, tidligere statsskovrider, Midtjylland, 40463834.

Jørn Stjernholm

Bevar de danske skove: tidligere skovfoged, 23489907.

Søren Grene, forstkandidat, Tisvilde, 21704824,

Robert Olesen, tidligere skovfoged og selvstændig 40227215.

Naturpleje: Christina Keppie, cand. Agro., Hestekonsulent, 20671624.

Jagt: Jens Ulrik Høgh 20924927

Presse: Lotte Haubroe, journalist, 20187308.

Kommentarer

 1. Havde gerne deltaget i den demo, men det er for sent med jeres reminder.
  DSB har så også problemer, så der er der heller ingen hjælp, men jeg håber dog der er andre fra udkanten af Danmark, især sønderjylland – der bakker op om jeres demo.

 2. Brita Rasmussen

  Hvor er det hele godt skrevet. Der er ingen tvivl om, hvad der er rigtig, rigtig mange der ønsker. Tak for det!

 3. Tove Adamsen

  Godt der er nogle fornuftige mennesker der protesterer. Tak

 4. Kirsten Christensen

  Tak for dette gode skriv og tak til alle der deltog i demonstration i dag.

 5. Gitte Andersrn

  TAK for tilgængelig NATUR – også til os FARLIGE PATTEDYR, menneskets sundhed – og arbejdejdet hermed i kampen for vores NATURFREMMEDHED

 6. Ghita haugaard

  Ville gerne ha deltaget men bor i Århus men støtter op på alle andre måder som jeg kan

Skriv en kommentar