Hvem er den 55-årige Rune Engelbreth Larsen? Han var i 1996 medstifter af tidsskriftet Faklen, der var stærkt inspireret af den danske satanist og horrorforfatter Erwin Neutzsky-Wulff. Han var i 2000 medstifter af Minoritetspartiet og formand for partiet 2000-2005, og dernæst initiativtager til netværket ”Danmarks Løver – Frihedsbevægelsen mod assimilation og diskrimination” samt Modstandsradioen Danmarks Løver i 2010. Han har udgivet en stribe bøger, dog alle sammen på eget forlag. Med stor retorisk skarphed irettesætter Larsen ofte andre, herunder fagbiologer naturorganisationer og ansatte i de offentlige naturstyrelser, hvis de ytrer afvigende meninger i forhold til hans budskaber. Skærmbillede fra repræsentantskabets møde den 24. april 2021

To af de skarpeste fortalere for ”rewilding”-projekterne i de danske statsskove blev forkastet som medlemmer af hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening på repræsentantskabsmødet den 24. april. Det drejer sig om Århus-idehistorikeren Rune Engelbreth Larsen og biodiversitetsforskeren Jonas Geldmann, der nu er ude af ledelsen i Danmarks største grønne organisation.

Både Larsen og Geldmann havde erklæret sig villige til at modtage genvalg og holdt ordrige valgtaler på mødet, men måtte se sig distanceret af to lokalforeningsformænd fra henholdsvis København og Nordfyn. Formanden for DN København Knud Erik Hansen, der er tidligere folketingsmedlem for SF (1999-2001), og formanden for DN Nordfyn Leo Jensen, blev indvalgt med stemmetallene 66 og 62, mens Larsen og Geldmann kun opnåede 48 og 43 stemmer.

I modsætning til Rune E. Larsen er Jonas Geldmann uddannet biolog og i dag forsker på Center for Macroecology, Evolution and Climate ved Københavns Universitet. Skærmbillede

Både Rune E. Larsen og Jonas Geldmann er omdiskuterede personer, fordi de optræder meget hyppigt på de sociale medier og ofte med en uhørt skarp retorik. Valget ses dog især som et opgør med Rune E. Larsen og hans egensindige og hensynsløse promovering af projektet med naturnationalparker, som han helt utilsløret markedsfører som sin personlige fortjeneste. Især Larsens sprogbrug på det offentlige nyhedsmedie altinget.dk er faldet mange for brystet, fordi han uhørt skarpt og ofte ganske nedladende har irettesat forskere og foreningsfolk, bl.a. formanden for Friluftsrådet, når disse stillede spørgsmålstegn ved Larsens kompromisløse budskaber. Andre kilder bekræfter fravalget med, at “begge de herre var været noget nedladne og hårde i retorikken,” og at Rune E. Larsen blandede sig direkte i sekretariatets faglige arbejde.

Jonas Geldmann beskrives mere som en ”løjtnant”, der altid i offentligheden og internt på møderne i hovedbestyrelsen har bakket op bag Larsens ordrige og omfattende indlæg.

Her er resultatet. Skærmbillede

Konkret er det nordsjællandske afdelingsformænd, der havde aktiveret afdelingerne over hele landet, påpeger flere interne kilder, der ønsker at være anonyme. Nok især i Jylland ses fravalget af de to personer som en reaktion på en udemokratisk centralisme, der har sneget sig ind i DN via en enkelt person i hovedbestyrelsen. Kritikerne benyttede argumentet om, at ”nu skulle lokalafdelingerne med den større daglige kontakt til medlemmerne have mere indflydelse i HB – så enkeltpersoners udemokratiske indflydelse blev brudt.”

De to nyvalgte vurderes som traditionelle DN-talsmænd med ”solide og forudsigelige holdninger”, idet de næppe rummer hverken løssluppen kreativitet eller politiske visioner. Hvorvidt Rune E. Larsen eller Jonas Geldmann vælger at tage konsekvensen af valgnederlaget og forlade Danmarks Naturfredningsforening helt, foreligger der ingen meldinger om. De blev dog begge valgt til det mindre indflydelsesrige repræsentantskab, dog for kun henholdsvis et  år (Larsen) og tre år (Geldmann). Larsen blev personligt valgt men med næst færrest stemmer.

Friskfyr tone eller ærekrænkende sprog – hvad synes du?

Bannerfoto: Holger Øster Mortensen

Visited 16 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Ja Kjeld. Det var ærgerligt at de røg ud af HB, men vi har dem stadig i repræsentantskabet. Og debatten de har været med til at sætte i gang, har ikke tabt i DN. Og at den får endnu mere drøn på at vi alle et ansvar for

 2. Claus Rosdahl

  Heldigvis er DN en demokratisk medlems organisation fru Auken. Så jeg forstår ikke helt dit budskab. ???

 3. Steen Ole Rasmussen

  De folkevalgte forsøger på at fjerne opmærksomheden fra de gigantiske udfordringer, som forvaltningen af hele det danske landskab står over for. Og DN har nok været lidt ufrivilligt nyttig i den sammenhæng, stuntet med at indhegne store nuttede pelsdyr med mørke øjne på nogle af de absolut få fredede områder har fået alt for meget opmærksomhed.

  Vi står i en ny coronanormal, hvor afstand, natur, rekreative områder fremadrettet vil være efterspurgt end før: https://gylle.dk/rekreative-folkevandringer-haves-livsrum-og-natur-soeges/

  Med den vaccinenationalisme, som Danmark står sammen med Israel om, og med bevarelsen af patenterne på produktion af vacciner, står det klart, at vi ikke slipper af med coronaen. Ingen er nemlig sikker, før alle er sikre, dvs. når hele planetens befolkning er vaccineret. Mutationerne vil komme i en lind strøm, sådan som vi ser nu, og de vil gå uden om immunitet opnået ved infektion med eller vacciner mod tidligere udgaver af sygdommen.

  Sidste år blev der vandret mere end dobbelt så meget i forhold til de forudgående år. Behovet for natur og livsrum er steget og vil stige voldsomt, lige som udflytningen fra de store byer har afløst urbaniseringen. Ret epokegørende!

  Der er behov for en helt anden fokusering på det danske landskab. Naturfredning kan være fint. Reservater med eller uden hegn er bedre end ingen reservater. Men det er slet ikke disse relativt beskedne tiltag, der batter noget som helst.

  Det handler om,
  – at landbruget ikke giver underskud, når de offentlige subsidier trækkes fra i bedrifternes regnskaber,
  – at landbruget er en katastrofe for klimaet, takket være dyrkning af lavbundsjorde, import af soja fra den ny verden, køer og svins udslip af metan, m.m.,
  – at biodiversiteten forsvinder i de store kemisk og mekanisk renholdte monokulturer af foder (80% af de ca. 62% som landbruget forvalter),
  – de 70 % af den forurening af kvælstof, som de indre danske farvande får fra landbruget, og som har ødelagt fiskeri og liv i store områder,
  – multiresistente bakterier i svinebedrifterne,
  – at fødevaresikkerheden i fremtiden slet ikke kan basere sig på kødproduktion, men planteføde.

  De folkevalgte burde kunne se, at der er Momentum i en omlægning af landbruget lige nu. Men de vil hellere tale om nuttede pelsdyr i små reservater, som om at det ville komme befolkningens behov for natur og livsrum imøde.

 4. Kim Houmøller

  Rewilding er indespærrede dyr som kan dø af sult. Fint de herrer er smidt ud.

 5. jan stampe nielsen

  Mit medlemskab af DN er ikke mere så usikkert.

 6. DN er ved at miste sit fodfæste i den bredde befolkning, og den seriøsitet, fornuft og pragmatik, hvormed Bichel og Rehling i sin tid opbyggede DN til, at være en betydningsfuld forening som kunne rumme næsten alle danskere, er blevet sat over styr af en flok tåber, der har misbrugt DN som deres politiske platform.

 7. Befriende

 8. Holger Øster Mortensen

  Den eneste grund til at jeg i en meget kortvarig periode har været medlem af DN var en injuriesag fremført af godsejer og cowboy Johan Koed-Jørgensen fra “Aakjær Gods” v. Odder mod formand for DN i Odder Ib Salomon Hansen. Den jyske cowboy Johan tabte injuriesagen klokkerent – endda ved hele 2 retsinstanser. Og så kunne jeg melde mig ud igen. Og det endelige grundstød for at melde sig ud kom kort efter, da Maria Reumert Gjerding og Martin Merrild tonede frem i pressen med store smil og kundgjorde en jætteindsats for miljøet. En giftig og himmelråbende naiv konstellation. Man skal ikke geråde sig ud i den slags luftkasteller med bønder. DN er blevet en forsigtig gammel tante og en spatlam hest. Hva´ fa´en laver alle de kontornussere inde i Masnedøgade? Hvor stor er deres SAMLEDE løn? Vi trænger til en langt mere aggressiv miljøorganisation, der kan tage det endelige opgør med de vandaliserende giftige og kemiske industribønder. Og her kunne Rune E.L. sagtens blive en frontfigur. Vi har ikke hørt det sidste til ham.

 9. Pingback: “Hr. Rune Engelbrechts vilde ideer om rewilding” | Gylle.dk

 10. Jan Horn Petersen

  Besynderlig kommentar fra Margrete Auken. Regner ikke med at hendes partifælle fra Nordfyn deler denne opfattelse.

 11. Pingback: Mere vild natur eller mere Rune Engelbreth? | Gylle.dk

 12. Pingback: Pressemeddelelse: Miljøministeriet i en historisk fejltagelse! | Gylle.dk

 13. Pingback: ”Ulvekobbel”, ”gyllesump” og ”holocaust for heste” er ord som kendetegner NNP-debatten | Gylle.dk

 14. Pingback: DN: Du er også velkommen som medlem selvom du er modstander af indhegnede naturnationalparker | Gylle.dk

 15. Pingback: DN-præsidenten udsender offentlig loyalitetserklæring til stærkt kontroversiel debattør efter offentlig irettesættelse af samme | Gylle.dk

Skriv en kommentar