To forskellige film viser to forskellige sider af fordele og ulemper ved de planlagte tiltag baseret på Rewilding jævnfør den mest fremherskende danske fortolkning af begrebet

Af Michael Sand

Hvad skal man mene om Rewilding?

To film viser to forskellige synspunkter. Filmene er IKKE udarbejdet af samme produktionsselskab og præmisserne for filmene er også forskellige …

Alligevel fremstiller de to film hver deres synspunkt på begrebet og for den, som ikke allerede har taget stilling, er der måske inspiration og nye perspektiver at hente i de to film.

Argumenter FOR Rewilding jævnfør den danske model

Argumenter IMOD Rewilding jævnfør den danske model

Del gerne artiklen, hvor du ønsker…

Bannerfoto: Unsplash

Visited 8 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Lene Møllgaard

  Hvor mange skeletter af skovelefanter er der fundet i DK?
  Hvilke pollenprøver henviser hun til, der viser, der har levet store græssere efter sidste istid?
  Må indrømme, jeg opgav efter nogle få min..

 2. Rasmus Frandsen

  Som sædvanlig handler det om heste i modargumentet. De andre temaer – nogle af dem mere relevante i debatten – virker nærmest tilfældigt påklistrede. Det er synd for debatten at den skal farves af følelsesporno med billeder af syge heste.

 3. Bent Odgaard

  Der er i alt fem fund af skovelefant i Danmark. Analyser af slid på tænder fra skovelefanter og skovnæsehorn fra sidste mellemistid (125.000 fra nu) viser at disse dyr hovedsageligt levede af blade og kviste (browser-adfærd). Der er ingenting, der tyder på, at disse dyr påvirkede vegetationen nævneværdigt i mellemistiderne. Marianne Gravesen taler mod bedre vidende, når hun siger, at der var store mængder af vilde græssende dyr i fortiden, og at de skabte lysninger i skovene. Hun bør læse i rapporten om vegetationshistorien i Mols Bjerge, et resultat af en undersøgelse foretaget få kilometer fra, hvor Molslaboratoriet har deres rewilding-forsøg: https://nationalparkmolsbjerge.dk/media/243183/npmb-naturrapport-nr-21-s-poulsen-holocaen-vegetationshistorie-fuglsoe-v2.pdf. Den rapport konkluderer på basis af pollen, andre planterester og kemiske indikatorer for erosion, at der var tæt skov i området før landbruget blev indført. Se også https://videnskab.dk/forskerzonen/naturvidenskab/forskere-den-danske-urskov-var-taet-og-ikke-synderligt-paavirket-af-elge-og-urokser
  MVh Bent Odgaard, professor emeritus i palæoøkologi, dr. scient.

 4. Dorthe Lerfeldt

  Jeg sluttede allerede da naturvejlederen fejlagtigt påstod, at store forekomster af store græssere påvirkede vegatationen. Hun er tydeligt oplært af Rasmus Ejrnæs. Hvad debatten ikke har brug for, er urigtige oplysninger, som dem hun kom med, men videnskab…

 5. Dorthe Lerfeldt

  Desuden er filmen bestilt og betalt af Aage Jensens fond (DN med Bengt Holst som formand, anbragt i stillingen af miljøminister Wermelin), og de er pro rewildere, og har næsten taget livet af de bisoner(europæiske visenter), som de har, fordi de nægter dem foder og parasitbehandlinger, hvad der ikke er nogen grund til at nægte dyrene om vinteren, da gødningsbiller alligevel er i hi, og ikke bruger gødningen. Flere forskere har advaret dem om parasitfaren, men de nægter at høre.
  Mærkeligt er det også, at kun den ene film (pro rewilding), vises af DR, de burde vise begge

 6. En klog mand afviser det rewinderiske luftkastel
  https://dagbladet-holstebro-struer.dk/debat/rewilding-redder-ikke-heden

  Han er værdr lytte til

Skriv en kommentar