Protestlandbruget truer forsker med sagsanlæg efter kritik af landbrugspakken

Hvis ikke professoren inden for en nu overskredet frist på ti dage dokumenterer sine »synspunkter«, må han »påregne, at vor klient agter at foretage retsskridt«, skriver BL-advokaten, Hans Sønderby Christensen.

Tre udtalelser om landbrugets udledninger af kvælstof og den omdiskuterede landbrugspakke har fået Bæredygtigt Landbrug til at true professor Stiig Markager med en injuriesag. Ifølge juridiske eksperter har sagen ingen gang på jord, men Markager frygter, at den kan afskrække forskere fra at deltage i den offentlige debat .

Det skriver dagbladet Information, den 15. juni 2019.

Professor Stiig Markager, AU.

Professor ved Aarhus Universitet Stiig Markager bliver mødt med trusler om sagsanlæg fra interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug efter at have udtalt sig kritisk om landbrugets udledninger af kvælstof og den omdiskuterede landbrugspakke.

Efter at have udtalt sig kritisk om landbrugets udledninger af kvælstof og den omdiskuterede landbrugspakke, bliver professor ved Aarhus Universitet Stiig Markager nu mødt med trusler om sagsanlæg fra interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug.

I et brev til Markager, som forskeren har delt med Information, hævder organisationens advokater, at hans udsagn »kan være i strid med straffelovens bestemmelser om ærekrænkelser og dermed udløse sanktioner«.

Hvis ikke professoren inden for en nu overskredet frist på ti dage dokumenterer sine »synspunkter«, må han »påregne, at vor klient agter at foretage retsskridt«, skriver advokaterne, Hans Sønderby Christensen og Andreas Karoff, i brevet, der er dateret den 15. maj.

Stiig Markager, der er profesor i økologi og og biokemi i havet ved Aarhus Universitet, har ved flere lejligheder udtalt sig offentligt om landbruget. Men det er tre udtalelser fremført i pressen, som Bæredygtig Landbrug ikke mener, at der findes belæg for. Det er udtalelser fremført i Ingeniøren, Berlingske og i et debatindlæg, hvor forskeren udtaler sig kritisk om landbrugets kvælstoftsudledninger og landbrugspakken. 

Stiig Markager har valgt at ignorere brevet – men han er bekymret for forskeres lyst til at deltage i den offentlige debat.

»De prøver at intimidere forskere til at lade være med at ytre sig i den offentlige debat. Det er noget, man nogle gange ser i udlandet, men jeg er ikke bekendt med, at det er sket herhjemme før,« siger Stiig Markager til Information. Han fastholder sine udsagn.

Bæredygtigt Landbrug afviser overfor Information, at interesseorganisationen skulle forsøge at intimidere Stiig Markager. Her er man irriteret over, at forskeren udtaler sig om landjord, selvom han er marinebiolog.

»Han må udtale sig fuldstændig lige så voldsomt, han vil, om alt det, han har forstand på. Men vi synes jo, han misbruger sin professortitel til at udtale sig om nogle ting, han ikke har forstand på,« siger direktør for Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup til Information.

Er denne mand en bølle? Det mener en prominent fhv. landbrugsminister.

Bøllemetoder

Protestlandmændene har tidligere flexet med musklerne overfor kritikere af deres mange påstande om landbrugets bæredygtighed. I maj 2017 indledte Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen en erklæret klapjagt på navngivne embedsmænd, hvilket gav anledning til stærk kritik fra den fhv. landbrugsminister Britta Schall Holberg (V), der i et debatindlæg bl.a. skrev: P

“Den slags bøllemetoder, som Bæredygtigt Landbrug anvender, altså nu også over for embedsmændene, fører den durk modsatte vej af det, man gerne vil.

Det er intet under, at Miljø- og Fødevareministeriets departementschef Henrik Studsgaard tager stærkt afstand fra de nye tiltag. En afstandtagen, som netop burde vise Bæredygtigt Landbrug, at det er en helt gal måde, de arbejder på. Hvordan forestiller Bæredygtigt Landbrug sig, embedsværket vil tage imod indspark og råd fra organisationen fremover efter en sådan udhængning?

Det, der sker, er kun, at Bæredygtigt Landbrug skader det erhverv, hvis interesser de burde være med til at fremme.

Det er intet under, hvis regering, minister og nu også embedsmændene føler afsky for metoderne. Vi andre gør også.”

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.