Regeringens mangel på grønne visioner

vestas-5

Er det virkelig klog politik at skrue ned for dansk forskning i energi? Vindmøllegiganten Vestas rummer svaret. Foto: Vestas.

Universitetslektor og bestyrelsesformand, Jens Borum, har skrevet dette tankevækkende indlæg, der i redigeret form har været bragt i Jyllands-Posten, 27. oktober 2015.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lektor Jens Borum.

Ville du købe aktier i en virksomhed, der svækker indsatsen for reduktion af virksomhedens klimaeffekter, reducerer indsatsen overfor miljøet, skærer i midlerne til medarbejdernes kompetenceudvikling og reducerer forsknings- og udviklingsindsatsen? Næppe. Det lugter fælt af en virksomhed i problemer, hvor ambitiøse planer og visioner viger for kortsigtet overlevelse.

Hvis vi betragter Danmark som en virksomhed, så er det netop, hvad den siddende regering planlægger: besparelser på klimaindsats, natur- og miljøbeskyttelse, uddannelse og forskning.

Indsatsen overfor de truende klimaforandringer svækkes. Klimaindsatsen er ikke bare tvingende nødvendig for at sikre klodens ve og vel. Den har også vist sig særdeles lukrativ for en række danske industrivirksomheder. Se bare på vindmølleindustrien.

Det er dyrt at være i front, men det har været særdeles profitabelt for Danmark. Staten har derfor støttet udviklingen, men regeringen ønsker at spare og risikerer at sætte det danske forspring over styr.

EvaKjerHansen

Landmandsdatteren Eva Kjer Hansen (V).

Øget gødskning, nedlæggelse af randzoner og sprøjtning af beskyttede naturområder er en tilbagerulning af mange års miljøindsats iværksat af en såkaldt miljø- og fødevareminister. Det er forventeligt, at en minister, der er datter af en landmand, har stærke landbrugsinteresser og ønsker at styrke landbruget, men det er ubehageligt, at ministeren lader det ske på bekostning at sit andet ressortområde, miljøet.

Miljøindsatsen bliver derudover (bevidst?) svækket af opdeling og udflytning af de styrelser, der skal tage vare på miljøet. Incitamenter og interesser virker og her til fordel for landbruget på ublu bekostning af miljøet.

Alle er enige om, at Danmark er et råstoffattigt land, der i fremtiden skal leve af veluddannede faglærte, dygtige forskere og en stærk teknologisk udvikling af nye produkter. Hvordan harmonerer regeringens nedskæringer på uddannelse og forskning med den viden? Svaret er, at det gør de heller ikke. Men forslaget om nedskæringerne fremlægges alligevel, fordi finansministeren som en visionsløs bogholder tromler formentlig velmenende, men svage uddannelses- og forskningsministre. Og de er måske netop udpeget på baggrund af de ’kvalifikationer’.

Hækken

Hvad foregår der bag hækken? Dansk forskning!

Jeg var ikke begejstret for den tidligere regering og dens blodfattige ambitioner. Jeg tænkte, at det umuligt kunne blive værre med en ny regering. Men jeg tog grueligt fejl. Jeg ser en regering, der sidder ved kaffebordet i parcelhushaven omgivet af høje hække. Vi skal have en god alderdom (naturligvis) og hjælp til at få behandlet vores liggesår og hoftebrud (naturligvis), men udsynet til fremtiden hæmmes af hækken, og interessen for andre, herunder ikke mindst kommende generationer, drukner i ønsket om at behage den velnærede generation af midaldrende, som jeg selv tilhører.

Hvor er regeringens og dens støttepartiers visioner for fremtiden? Glem Liberal Alliance og dets enøjede fokus på skat. Men ønsker de konservative virkelig at miste den sidste rest af troværdighed ved at støtte de visionsløse nedskæringer? Har Dansk Folkeparti, som tidligere har leveret fornuftige betragtninger om behovet for fri forskning, pludselig mistet troen? Danmark er ikke en god investerings-case med den nuværende ledelse, og jeg kan kun håbe på en ny snarest muligt.

I mellemtiden kan jeg sidde i mit Hellerup-hus og blive endnu mere velbjerget med nedsættelse af topskatten, så jeg kan arbejde noget mindre. Jeg må prøve at fortrænge, at det sker på bekostning af klima, miljø og kommende generationer. Måske kan jeg håbe på, at de unge løfter blikket fra mobiltelefonen, opdager forsøget på generationstyveri og for en gangs skyld sætter sig til modværge.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.