Mårdød
Især mårdyrene rammes hårdt af den skødesløse anvendelse af rottegift.

Rovdyr og rovfugle bliver ramt, når vi vil muse- og rotteplagen til livs. Det viser en ny rapport, som forskere fra Aarhus Universitet har lavet for Miljøstyrelsen.

Gift er den mest udbredte metode til at komme af med uønskede rotter og mus. Men giften slår ikke kun skadedyrene ihjel. Højst utilsigtet ophober den sig i de dyr, der lever af rotter og især mus. Forskerne har fundet giftstofferne i en lang række mindre rovdyr og i nogle af dem i doser, der er livstruende for dyrene.

Forskerne har især undersøgt giftindholdet hos ilder og husmår og resultatet var nedslående. 95% af de undersøgte ildere og 98 % af husmårene have rottegift i sig.

Det til trods for, at man fra 2012 har forbudt brug af rottegift i naturen. Indtil da var det tilladt at bruge i blandt andet skovbruget, juletræsplantager og på vildtfoderbrætter. Forbuddet blev indført for at begrænse den uønskede forgiftning af de vilde dyr.

Elmeros
Biolog Morten Elmeros er forfatter til giftrapporten.

”Desværre har det ikke virket. Vi har ikke kunnet se noget særligt fald i forekomsten af gift i dyrene siden forbuddet”, siger seniorrådgiver Morten Elmeros fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, og en af forskerne bag rapporten.

Derfor kan rapporten konkludere, at det er brugen af gift lagt ud ved huse der er hovedårsagen til, at rovdyrene bliver forgiftet.

Vi bor tæt i Danmark og der vil typisk ligge flere ejendomme inden for et rovdyrs territorium. Hver tredje landejendom bliver behandlet mod skadedyr hvert år, og når fx husmåren skal søge føde, har den svært ved at undgå at spise dyr, der har indtaget gift. Mus er en vigtig fødekilde for de fleste rovdyr og er den primære årsag til at de bliver forgiftet.

Rapportens konklusioner giver myndighederne et dilemma. Det er lovpligtig at bekæmpe rotter, men samtidigt skal man komme den unødige forgiftning af de øvrige dyr til liv.  Rottegift er ikke ulovligt, men skal bruges på en måde, hvor det ikke forgifter andre dyr. Det er stort set umuligt, konkluderer rapporten. Forskerne foreslår derfor, at man går andre veje, hvis man skal undgå forgiftning af de øvrige dyr.

Den skødesløse anvendelse af rottegift har allerede udløst voldsom kritik.

Comments are closed.