Rottegift dræber vores rovdyr

Mårdød

Især mårdyrene rammes hårdt af den skødesløse anvendelse af rottegift.

Rovdyr og rovfugle bliver ramt, når vi vil muse- og rotteplagen til livs. Det viser en ny rapport, som forskere fra Aarhus Universitet har lavet for Miljøstyrelsen.

Gift er den mest udbredte metode til at komme af med uønskede rotter og mus. Men giften slår ikke kun skadedyrene ihjel. Højst utilsigtet ophober den sig i de dyr, der lever af rotter og især mus. Forskerne har fundet giftstofferne i en lang række mindre rovdyr og i nogle af dem i doser, der er livstruende for dyrene.

Forskerne har især undersøgt giftindholdet hos ilder og husmår og resultatet var nedslående. 95% af de undersøgte ildere og 98 % af husmårene have rottegift i sig.

Det til trods for, at man fra 2012 har forbudt brug af rottegift i naturen. Indtil da var det tilladt at bruge i blandt andet skovbruget, juletræsplantager og på vildtfoderbrætter. Forbuddet blev indført for at begrænse den uønskede forgiftning af de vilde dyr.

Elmeros

Biolog Morten Elmeros er forfatter til giftrapporten.

”Desværre har det ikke virket. Vi har ikke kunnet se noget særligt fald i forekomsten af gift i dyrene siden forbuddet”, siger seniorrådgiver Morten Elmeros fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, og en af forskerne bag rapporten.

Derfor kan rapporten konkludere, at det er brugen af gift lagt ud ved huse der er hovedårsagen til, at rovdyrene bliver forgiftet.

Vi bor tæt i Danmark og der vil typisk ligge flere ejendomme inden for et rovdyrs territorium. Hver tredje landejendom bliver behandlet mod skadedyr hvert år, og når fx husmåren skal søge føde, har den svært ved at undgå at spise dyr, der har indtaget gift. Mus er en vigtig fødekilde for de fleste rovdyr og er den primære årsag til at de bliver forgiftet.

Rapportens konklusioner giver myndighederne et dilemma. Det er lovpligtig at bekæmpe rotter, men samtidigt skal man komme den unødige forgiftning af de øvrige dyr til liv.  Rottegift er ikke ulovligt, men skal bruges på en måde, hvor det ikke forgifter andre dyr. Det er stort set umuligt, konkluderer rapporten. Forskerne foreslår derfor, at man går andre veje, hvis man skal undgå forgiftning af de øvrige dyr.

Den skødesløse anvendelse af rottegift har allerede udløst voldsom kritik.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.