Se den lille stær – hvor?

Stær_JCSCHOU

Stæren er stadig almindelig, men bestanden er halveret på 30 år. Foto: Jens Chr. Schou.

Danmarks bestand af stære er halveret. Siden 1976 er antallet af ynglende danske stære faldet fra over en million par til cirka 500.000 ynglepar. Fuglene mangler græsarealer med deres foretrukne føde: larver og orme. Desuden er mange stære husvilde. Det skriver journalist Jan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening.

Stæren er folkekær, når den ankommer med foråret i begyndelsen af marts, hvorpå den straks begynder at synge kækt og i vilden sky. Men folkesangeren har i løbet af de seneste 30 år fået tildelt en mindre og mindre scene at optræde på i den danske natur.

– Vi kan dokumentere tilbagegangen i kraft af de såkaldte punkttællinger, som erfarne ornitologer hvert år gennemfører på samme rute på samme årstid. Tallene fra disse tællinger på i alt 300 ruter jævnt fordelt over Danmark dokumenterer, at stæren de seneste knap 30 år er gået tilbage med i gennemsnit 2 procent om året. Hvis tendensen fortsætter, vil der altså være 2 stære færre til næste år i den flok på 100 fugle, man ser en af de næste dage, siger Henning Heldbjerg, biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Stærens bestand1976-2004DOF’s punkttællinger er beregnet til at følge udviklingen i bestandene for de mest almindelige fugle. Ofte er disse tællinger den eneste viden, vi har om almindelige arter som for eksempel gråspurven, bogfinken, solsorten og stæren.

– Tilbagegangen i stærebestanden hænger efter alt at dømme sammen med den kendsgerning, at der er blevet færre græsarealer i landbrugslandet og dermed mindre føde til stærene og deres unger. For få årtier siden var der kreaturafgræssede områder omkring de fleste gårde og landsbyer. Her var masser af føde til stærene. I dag vokser der korn helt op til bygninger og byer. Og stærene, der lever af stankelbenlarver, orme, snegle og insekter, kan ikke finde føde på kornmarkerne, siger Henning Heldbjerg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fænomenet “Sort Sol”, der opstår, når titusinder af stær flokkes, er endnu ikke truet trods halveringen af bestanden. Foto: Lars Maltha Rasmussen.

Nedturen for de danske stære er mindst i Sønderjylland, Vestjylland, på Bornholm og i Storkøbenhavn. I storbyen holder stæren langt hen ad vejen skansen, fordi den søger sin føde på græsplæner i parker og på fodboldbaner.

– Man ser tit skarer af stære afsøge fodboldbaner for spiseligt. Ofte leder fuglene efter stankelbenlarver. Flere steder i landet drager man nytte af stærene ved at sætte redekasser op nær stadions. Når fuglene flytter ind i kasserne nær fodboldbanerne, spiller de en vigtig rolle som biologiske skadedyrsbekæmpere, siger Henning Heldbjerg.

Biologen slår fast, at stærens tilbagegang også hænger sammen med mangel på redesteder. Stæren er i mange tilfælde blevet husvild.

Stærekasser

Der er mange ledige kasser i stære-komplekset, og udviklingen vil kun skabe endnu flere.

– Stæren yngler naturligt i huller og sprækker i træer og bygninger. Noget tyder på, at der er blevet færre steder, hvor stæren kan komme ind og stifte bo. Ofte tager stæren straks imod tilbuddet, hvis man sætter en redekasse op. Alle mennesker kan give stæren en håndsrækning i form af en redekasse. Hvis der i nabolaget af kassen er føde nok til en stære-familie, vil der straks ske en indflytning og da har man underholdning og sang til det meste af foråret, siger Henning Heldbjerg.

Stæren er i tilbagegang i alle lande i Nordeuropa, mens der i flere lande omkring Middelhavet kan der noteres fremgang i bestanden.

Stær og stork – samme skæbne?

Også storkens forsvinden fra det danske landskab bliver kædet sammen med mangel på føde, fordi udnyttelsen af agerlandet har ændret sig drastisk. Storken var en helt almindelig fugl med en samlet bestand på 10.000 par i starten af 1800-tallet, men år 2001 blev det første år uden storkeunger i en dansk rede siden 1400-tallet.

Efter nogle års fravær har storken fra og med 2011 atter forsøgt sig som ynglefugl i Danmark. I 2015 ser to par storke ud til at få unger i Danmark.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.