SEGES indrømmer: – Vi vil forurene mere!

Kaiser_storlandbrug

Landbruget ser frem til at kunne sprede al den gødning, erhvervet finder passende, selvom det vil øge vandforureningen.

Ifølge en forsideartikel i Landbrugsnyt, nr. 47, blæser landbruget på risikoen for øget forurening i fremtiden. Under titlen ”Lys for enden ad sprøjtesporet” refererede avisen det første af en række regionale møder i Landbrug & Fødevarer, hvor den private organisation fejrer udsigten til at kunne overgødske markerne i fremtiden. Samtidig droppede man påstanden om, at der vil kunne ske uden at forurene.

TorbenHansenGefion

Gårdejer Torben Hansen, Gefion.

”Det er det mest positive, der er sket for vores område de sidste 20-25 år”, sagde gårdejer Torben Hansen, der er formand for afdelingen for planteproduktion i den private forening Landbrug & Fødevarer. Alle advarsler om øget vandforurening som resultat af overgødskning har Landbrug & Fødevarer og søsterorganisationen Bæredygtigt Landbrug hidtil afvist.

Især den rabiate forening Bæredygtigt Landbrug har hårdnakket påstået, at danske landmænd ikke forurener med gødningsudslip, da de udelukkende gødsker efter ”ligevægtsprincippet”. Det skulle betyde, at kun ”tilføres den mængde gødning til en plante, som den har behov for og kan optage, med forbehold for kvalitet og vedligeholdelse af jordens frugtbarhed, hverken mere eller mindre”.

jens-elbaek_71

Jens Elbæk, SEGES.

Imidlertid advarede Landbrug & Fødevarers egen faglige afdeling på mødet om øget forureningsudslip i fremtiden. Advarslen blev fremsat af afdelingschef Jens Elbæk, fra det såkaldte rådgivningscenter SEGES.

”Vi er nødt til at være realistiske og erkende, at der på et tidspunkt kommer et overskud af kvælstof”, sagde Jens Elbæk. To aktuelle forsøgsserier, som SEGES står for, viser ifølge Elbæk ”en tendens til, at øget kvælstoftilførsel på sigt vil kunne aflæses i udledningen”. Men det så man ikke som det store problem, ifølge Elbæk, fordi ”først om ti år kender vi for alvor resultatet”.

NielsPeterNørring

Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer.

I mødet deltog også områdedirektør Niels Peter Nørring fra Landbrug & Fødevarer. Han advarede om, at Venstre-mindretalsregeringen kunne komme ”under pres”, når man vil ændre på tidligere regeringers ”overregulering” af kravet til gødskning. Nørring røbede dog gnske ufrivilligt, at også han er på det rene med øget forurening fra fremtidens landbrug, hvis gødskningen gives fri.

”Når man så vil rulle det tilbage, så kommer EU og siger, at vi ikke må skade miljøet, og at der derfor skal sættes kompenserende foranstaltninger i gang”, indrømmede Nørring.

På mødet blev det endvidere påstået, at ”undergødskningen” hidtil har kostet landbruget i gennemsnit 850 kr. pr. hektar. Multiplicerer man det tal med landbrugets 2,6 mio. hektar jord, står erhvervet til at indkassere er gevinst i størrelsesordenen 2,2 mia. kr. – hvis ellers alle forudsætninger er realistiske og troværdige.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.