L&F atter grebet i løgn om egen betydning

Erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer (L&F) kårer i landsdækkende kampagne dansk svineproduktion til Danmarks største eksporterhverv. Men ifølge DR’s Detektor er det ikke svin, der topper listen. For få måneder siden blev L&F også grebet i at lyve om det påståede lave forbrug af antibiotika i dansk svineproduktion.

I en ny stor kampagne forsøger erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer at lokke flere til at uddanne sig til svinebønder.

LF_løgn

Den famøse annonceplakat som ikke er sand.

“Kan man blive leder i Danmarks største eksporterhverv uden at eje en habit”,  står der på annoncen, hvor man samtidig ser en ung mandlig model stå i en svinestald iført praktisk arbejdstøj.

Kampagnen har kørt i løbet af april og maj – blandt andet i landsdækkende aviser, på Facebook og på togstationer. Men ifølge DR’s Detektor overdriver Landbrug og Fødevarer, når organisationen præsenterer svineproduktion som Danmarks største eksporterhverv.

Danmarks Statistik publicerer hvert år opgørelser over omfanget af eksporterede varer inddelt i forskellige kategorier.

Og hvis man ser på opgørelsen over eksport inden for forskellige varegrupper, fremgår det, at det ikke er eksporten af svin, der topper listen. Danmarks mest eksporterede varegruppe er derimod medicinske og farmaceutiske produkter.

De to kategorier, der blandt andet dækker over eksport af levende og forarbejdede svin, gav tilsammen en eksport på knap 37,6 milliarder i 2013. Til sammenligning landede eksporten af medicinske og farmaceutiske produkter på 71 mia. kr.

Thomas Søby

Ansvaret for L&F-løgnekampagnen er blevet tørret af på den såkaldte cheføkonom Thomas Søby, der har sagt pænt undskyld i medierne.

Den såkaldte cheføkonom hos Landbrug og Fødevarer Thomas Søby erkender over for Detektor, at indholdet i annoncen ikke er korrekt: “Vi har ikke haft styr på størrelsesforholdet her. Vi har i hvert fald begået en fejl i overskriften på den pågældende annonce, siger han og tilføjer, at annoncen ikke kommer til at køre igen. Jeg har bedt om, at den bliver fjernet fra relevante hjemmesider og ikke bliver brugt mere i det offentlige rum.”

For få måneder siden afslørede DRNyheder, at L&F også manipulerer med fakta om antibiotikaforbrug. På Svineproducenternes kongres i Herning i oktober 2013 hævdede daværende direktør i Dansk Svineproduktion, Nicolaj Nørgaard:

-Vi ligger blandt det absolut laveste antibiotika-forbrug pr. kg. svinekød i verden – 3-5 gange lavere end vore øvrige europæiske kolleger.

Men det var ikke sandt. I januar-nummeret af landbrugets eget blad “Landbrugsmagasinet” skrev dyrlæge i det såkaldte Videncenter for Svineproduktion, Elisabeth Okholm Nielsen, at antibiotikaforbruget i Holland er cirka dobbelt så højt som i Danmark.

Det var heller ikke sandt. I virkeligheden anvender hollænderne 20 procent mindre antibiotika end de danske producenter.

– Der er brugt tal for 2011 i artiklen, men det fremstår, som om det er 2012. Det er en beklagelig fejl, undskyldte Nicolaj Nørgaard til DR Nyheder. Nikolaj Nørgaard blev fyret på gråt papir i december 2013 for påstået svindel med mindst 27 mio. kr. fra EU’s landdistriktsmidler.

Comments

comments

En kommentar til L&F atter grebet i løgn om egen betydning

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.