Vækstvejviser
Her er scoretavlen fra MM-rundspørgen.

Økologisk omlægning af Danmarks store landbrugs- og fødevaresektor er topscorer i Mandag Morgen rundspørge om, hvor fremtidens vækst skal komme fra. Generelt efterspørger de knap 4.000 respondenter i rundspørgen mere fokus på bæredygtighed i vækstdebatten. Det skriver ugebrevet Mandag Morgen 22. maj 2016.

”Det handler ikke om at fokusere blindt på vækst men snarere om, hvad det er for et samfund, vi ønsker os, og dermed hvilke typer af virksomheder der er plads til.” Det mener seniorforsker og gruppeleder for Energisystemanalyse på DTU Kenneth Karlsson.

”Når ’grønne’ virksomheder opstår, tager de markedsandele fra ’sorte’ virksomheder – det giver ikke nødvendigvis en øget vækst, men en anden og mere ønskværdig vækst for samfundet,” uddyber Kenneth Karlsson.

Økodag-2015-Økologisk-landsforening-foto-RasmusBluhme-23-
Økologi og god dyrevelfærd optager både høj og lav i disse år. Her klapper kronprinsesse Mary en kalv sammen med børn på et dyrskue.

Som eksempel peger han på økologiske landbrug, ”der rent faktisk giver overskud”, vindmølleindustrien samt Danfoss, Rockwool, Grundfos og Kamstrup, eller ”the usual suspects”, som han kalder dem.

Det interessante ved Kenneth Karlssons opremsning af eksempler er, at den, hvad angår såvel brancher, virksomheder som rækkefølge, overlapper med en topti over de virksomheder, der hyppigst bliver udpeget af respondenterne i rundspørgen til at være vejvisere for Danmarks fremtidige vækst. Se figur 1 samt udvidet oversigt under artiklen.

”Gør alle statens indkøb økologiske”
Særligt opfordringen om en bæredygtig omlægning af Danmarks store landbrugs- og fødevaresektor til økologisk produktion går igen blandt besvarelserne. Her peger flere på, at det fremadrettede vækstpotentiale for økologi er enormt, og at det faktisk allerede er en branche, der er i vækst, og som gavner både miljø og samfund.

Læs hele artiklen her.

Sådan har MM gjort
Mandag Morgen har i perioden 2.-11. maj 2016 gennemført en rundspørge for at nuancere vækstdebatten og give inspiration til udformningen af Danmarks fremadrettede vækstpolitik. Rundspørgen er udsendt som et onlinespørgeskema til 26.000 udvalgte personer inden for såvel den private som den offentlige sektor. Her har vi bl.a. bedt dem tage stilling til, hvorvidt Danmark er i en vækstkrise. Vi har også bedt dem udpege, hvad de mener, der er de vigtigste hindringer for vækst, og hvad de mener, der er de vigtigste vækstskabende initiativer og fokusområder fremadrettet. Respondentgruppen omfatter både erhvervsledere, offentlige ledere, folketingspolingspolitikere og -kandidater. I alt har 3.738 personer responderet på rundspørgen.

 

Comments are closed.