skarv_flyvendeI den nye forvaltningsplan for skarver, der træder i kraft om få dage, er der ikke levnet megen plads til skarver – eller dyreværnsmæssige hensyn. Det skriver biolog Birgitte Heje Larsen, der har repræsenteret foreningen Dyrenes Beskyttelse i arbejdsgruppen under Vildtforvaltningsrådet for udarbejdelsen af skarvforvaltningsplanen.

Birgitte sep 2015
Birgitte Heje Larsen er uddannet biolog.

Der er lagt op til fjernelse af skarv fra bl.a. store dele af Jylland. Der er lagt op til bortskydning af skarver på ynglepladserne, hvilket bl.a. lystfiskere vil kunne søge tilladelse til. Oliering af æg for at dræbe fostrene vil også kunne foretages af lystfiskere.

Der er lagt op til regulering af skarv, begrundet med at fiskeyngel presses ind på lavt vand som følge af iltsvind, og begrundet med at fiskebestandene af andre årsager er under pres. Det er symptombehandling og ikke ordentlig naturforvaltning.

Hidtil har der i arbejdsgruppen været forståelse for den prioritering, at regulering af skarv først skulle foretages af hensyn til sårbar fauna og flora, dernæst erhvervsfiskeres interesser og endelig rekreative interesser. Men en vigtig ny sætning har sneget sig ind i den nye forvaltningsplan – den ødelægger den angivne prioritering ved at give lyst- og fritidsfiskeri og forventede indtægter afledt af lystfiskerturisme samme vægt som erhvervsfiskernes interesser.

Her hopper kæden af.

skarv_rede
Skarver skal kunne skydes på ynglepladsen ifølge Lunde Larsen skarvforvaltningsplan. Det advarer Dyrenes Beskyttelse mod.

Det vil bane vejen for regulering af skarver ved endnu ikke eksisterende tiltag for at lokke lystfiskerturister til. Det har affødt et ønske om at fjerne skarver fra jyske åer og fjorde i større omfang.

Der er i den forbindelse foretaget beregninger af dansk lystfiskeris nationaløkonomiske betydning. Overslaget over de forventede indtægter ifm, potentielt lystfiskeri og deraf afledte turistindtægter er at ligne med ”Konen med æggene”s kalkulationer – og de skal efter Dyrenes Beskyttelses mening ikke lægges til grund for forebyggende angreb på skarv.

Læs Dyrenes beskyttelses notat om skarvbekæmpelsen.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.