Skarvplanen er blot symptombehandling

skarv_flyvendeI den nye forvaltningsplan for skarver, der træder i kraft om få dage, er der ikke levnet megen plads til skarver – eller dyreværnsmæssige hensyn. Det skriver biolog Birgitte Heje Larsen, der har repræsenteret foreningen Dyrenes Beskyttelse i arbejdsgruppen under Vildtforvaltningsrådet for udarbejdelsen af skarvforvaltningsplanen.

Birgitte sep 2015

Birgitte Heje Larsen er uddannet biolog.

Der er lagt op til fjernelse af skarv fra bl.a. store dele af Jylland. Der er lagt op til bortskydning af skarver på ynglepladserne, hvilket bl.a. lystfiskere vil kunne søge tilladelse til. Oliering af æg for at dræbe fostrene vil også kunne foretages af lystfiskere.

Der er lagt op til regulering af skarv, begrundet med at fiskeyngel presses ind på lavt vand som følge af iltsvind, og begrundet med at fiskebestandene af andre årsager er under pres. Det er symptombehandling og ikke ordentlig naturforvaltning.

Hidtil har der i arbejdsgruppen været forståelse for den prioritering, at regulering af skarv først skulle foretages af hensyn til sårbar fauna og flora, dernæst erhvervsfiskeres interesser og endelig rekreative interesser. Men en vigtig ny sætning har sneget sig ind i den nye forvaltningsplan – den ødelægger den angivne prioritering ved at give lyst- og fritidsfiskeri og forventede indtægter afledt af lystfiskerturisme samme vægt som erhvervsfiskernes interesser.

Her hopper kæden af.

skarv_rede

Skarver skal kunne skydes på ynglepladsen ifølge Lunde Larsen skarvforvaltningsplan. Det advarer Dyrenes Beskyttelse mod.

Det vil bane vejen for regulering af skarver ved endnu ikke eksisterende tiltag for at lokke lystfiskerturister til. Det har affødt et ønske om at fjerne skarver fra jyske åer og fjorde i større omfang.

Der er i den forbindelse foretaget beregninger af dansk lystfiskeris nationaløkonomiske betydning. Overslaget over de forventede indtægter ifm, potentielt lystfiskeri og deraf afledte turistindtægter er at ligne med ”Konen med æggene”s kalkulationer – og de skal efter Dyrenes Beskyttelses mening ikke lægges til grund for forebyggende angreb på skarv.

Læs Dyrenes beskyttelses notat om skarvbekæmpelsen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.