VildsvinFlok
Vildsvinet hører til den naturlige fauna i Danmark, men blev udryddet i 1800-tallet af bønderne.

Vildsvin er et meget populært jagtobjekt og jages også ivrigt af de tyske jægere – og alligevel er bestanden stigende. Det skriver netnatur.dk 8. maj 2014 med henvisning til Flensborg Avis.

Ifølge avisen dokumenterer en ny tysk undersøgelse, at vildsvin formerer sig væsentligt mere, når de bliver jaget. Det forlyder fra flere jægere i Danmark, at man virkelig håber, at de tyske jægere vil give den max gas i Nordtyskland, så indvandringen til Danmark stiger.

Den samlede tyske bestand af vildsvin er støt stigende år for år. Alene i Schleswig-Holsten er bestanden indenfor de sidste seks år blevet fordoblet.

Flere faktorer spiller ind på denne tilvækst – men den store udbredelse af majsdyrkning tillægges en væsentlig årsag. Her kan svinene gemme sig – og der er masser af føde.

I Tyskland taler man om en decideret vildsvineplage, når talen falder på markskader. I mange områder har man derfor gået virkeligt hårdt til svinene, og her har man opnået den stik modsatte effekt. Bestanden er blot steget yderligere.

I Frankrig har en gruppe forskere haft to områder under intens observation gennem mere end 20 år. Det ene område ved Haute Marne med et højt jagttryk, og et tilsvarende område i Pyrenæerne, hvor vildsvinene slet ikke blive jaget.

Det har vist sig, at vildsvinene i det område hvor de bliver jaget, formerer sig væsenligt mere, end i det fredelige bjergområde. Hertil kommer, at i jagtområdet er vildsvinene væstentligt yngre, når de formerer sig. I det hele taget betegnes deres formering her som mere ukontrolleret.

vildsvin_avskjutning_karta_2009-2010
I Sverige trives en livskraftig bestand af vildsvin. Kilde: Det svenske jægerforbund.

Danske svineproducenter har i flere år præmieret nedlagte vildsvin i det sydlige Danmark, fordi der påstås at være en risiko for smitte fra vildsvinene til de 30 mio. danske fabrikssvin. Angiveligt har man derved øget indvandringen, hvis de citerede undersøgelser er korrekte. I marts i år har formanden for svineproducenterne derfor krævet, at det offentlige skulle finansiere et højt vildthegn på tværs af Sønderjylland for at holde grænseoverløberne ude. Forslaget er dog ikke blevet taget alvorligt andre steder end i partiet Venstre og blandt svineproducenterne selv.

Angiveligt burde smitterisikoen kunne fjernes gennem et vaccinationsprogram.

En anden faktor der spiller ind ved et højt jagttryk på svinene er deres spredningsmønster, som forøges ret proportionalt med et øget jagttryk. Denne mekanisme kan også være årsagen til den øgede indvandring sydfra til Danmark.

Visited 39 times, 23 visit(s) today

Comments are closed.