Skyd masser af vildsvin – og der bliver flere…

VildsvinFlok

Vildsvinet hører til den naturlige fauna i Danmark, men blev udryddet i 1800-tallet af bønderne.

Vildsvin er et meget populært jagtobjekt og jages også ivrigt af de tyske jægere – og alligevel er bestanden stigende. Det skriver netnatur.dk 8. maj 2014 med henvisning til Flensborg Avis.

Ifølge avisen dokumenterer en ny tysk undersøgelse, at vildsvin formerer sig væsentligt mere, når de bliver jaget. Det forlyder fra flere jægere i Danmark, at man virkelig håber, at de tyske jægere vil give den max gas i Nordtyskland, så indvandringen til Danmark stiger.

Den samlede tyske bestand af vildsvin er støt stigende år for år. Alene i Schleswig-Holsten er bestanden indenfor de sidste seks år blevet fordoblet.

Flere faktorer spiller ind på denne tilvækst – men den store udbredelse af majsdyrkning tillægges en væsentlig årsag. Her kan svinene gemme sig – og der er masser af føde.

I Tyskland taler man om en decideret vildsvineplage, når talen falder på markskader. I mange områder har man derfor gået virkeligt hårdt til svinene, og her har man opnået den stik modsatte effekt. Bestanden er blot steget yderligere.

I Frankrig har en gruppe forskere haft to områder under intens observation gennem mere end 20 år. Det ene område ved Haute Marne med et højt jagttryk, og et tilsvarende område i Pyrenæerne, hvor vildsvinene slet ikke blive jaget.

Det har vist sig, at vildsvinene i det område hvor de bliver jaget, formerer sig væsenligt mere, end i det fredelige bjergområde. Hertil kommer, at i jagtområdet er vildsvinene væstentligt yngre, når de formerer sig. I det hele taget betegnes deres formering her som mere ukontrolleret.

vildsvin_avskjutning_karta_2009-2010

I Sverige trives en livskraftig bestand af vildsvin. Kilde: Det svenske jægerforbund.

Danske svineproducenter har i flere år præmieret nedlagte vildsvin i det sydlige Danmark, fordi der påstås at være en risiko for smitte fra vildsvinene til de 30 mio. danske fabrikssvin. Angiveligt har man derved øget indvandringen, hvis de citerede undersøgelser er korrekte. I marts i år har formanden for svineproducenterne derfor krævet, at det offentlige skulle finansiere et højt vildthegn på tværs af Sønderjylland for at holde grænseoverløberne ude. Forslaget er dog ikke blevet taget alvorligt andre steder end i partiet Venstre og blandt svineproducenterne selv.

Angiveligt burde smitterisikoen kunne fjernes gennem et vaccinationsprogram.

En anden faktor der spiller ind ved et højt jagttryk på svinene er deres spredningsmønster, som forøges ret proportionalt med et øget jagttryk. Denne mekanisme kan også være årsagen til den øgede indvandring sydfra til Danmark.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.