ÅbentLandbrug_pigerogkøer
Kampagnefotoet fra “Åbent Landbrug 2015”-eventen signalerer fred og ingen fare, men om køerne er MRSA-smittebærere ønsker Landbrug og Fødevarer ikke at svare på. Børnene og alle andre besøgende må løbe risikoen.

Med lækre billeder af idylliske scener med pæne produktionsdyr og søde børn inviterer Landbrug & Fødevarer til familiebesøg på en række MRSA-inficerede agrofabrikker, men afviser at oplyse om sundhedsrisikoen.

“Vil du give dine børn en oplevelse, der ikke findes i en app store? Så kom på landet på søndag den 20. september kl. 10-16, når hele Danmarks spisekammer åbner stalddørene til Åbent Landbrug. Landmænd over hele landet tager imod børn og voksne, der gerne vil vide mere om, hvor maden kommer fra.”

Barnkyssersvin
Denne form for nærkontakt med svin udgør en åbenlys risiko for barnet, hvis svinet er bærer af MRSA-stafylokokker, da disse typisk sidder i trynen.

Med disse lokkende toner åbner den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer 67 agrovirksomheder over hele landet for familiebesøg med nærkontakt til grise, køer, mink og får, men organisationen afviser at oplyse, hvilke af de deltagende virksomheder der er inficeret med de smittefarlige MRSACC398-bakterier.

Ifølge pressemeddelelsen fra 14. september er “Åbent Landbrug er en enestående lejlighed for både børn og voksne til at blive klogere på, hvor og hvordan dyrene på landet lever, hvordan afgrøderne på markerne kommer ind i laden sidst på sommeren, og hvordan maden ser ud, inden den havner på spisebordet.

Merrild_mink_Venstre
Minkavler Martin Merrild er stolt af sit erhverv, men han vil ikke snakke om MRSA-smitten hos minkene.

Vi vil gerne, at alle danskere er lige så stolte over landbruget, som vi landmænd er. Derfor inviterer vi alle til at se, hvordan vi i et moderne effektivt landbrug producerer fødevarer af høj kvalitet”, siger formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, der selv er minkavler og kyllingefabrikant.

Imidlertid ønsker hverken Martin Merrild, projektleder Jan Morre Christensen eller pressechef Kim Bové at snakke om forekomsten af de smittefarlige MRSACC398-bakterier. Disse stafylokker, der kun vanskeligt kan bekæmpes med antibiotika, forekommer i stort set alle svinefabrikker og minkfarme, og de er også påvist i komælk.

EPI-NYT 2014 uge 24a tabel 1_alder
Børn og unge udgør en betydelig andel af de smittede, og det kan ikke afvises, at gårdbesøg bærer ansvaret. Kilde: Statens Serum Institut.

“Åbent landbrug”-projektleder Jan Morre Christensen kan ikke besvare henvendelser fra medierne, men henviser til den øverste pressechef Kim Bové. Pressechefens svar er ganske kortfattet: “Du kan ikke få de ønskede oplysninger fra os”. Efterfølgende afviser Bové også at svare på, om L&F overhovedet er i besiddelse af disse oplysninger, eller om man blot ønsker at hemmeligholde dem.

KimBove
Pressechef Kim Bové vil hverken sige det ene eller det andet.

Ifølge pressemeddelelsen er der tale om et arrangement med nærkontakt til de potentielt inficerede dyr.

“I løbet af dagen kan besøgende klappe dyrene, tale med landmanden, få smagsprøver, høste friske grøntsager og købe lokale fødevarer fra gårdbutikkerne” – hedder det i meddelelsen. Af samme årsag skal der iagttages en række drakoniske forholdsregler for at begrænse smitterisikoen. Det betyder bl.a. at:

* Du må ikke have været i kontakt med andre dyr, af samme art som dem på den gård du besøger, de sidste 48 timer før dit besøg på en gård, med mindre værten har accepteret det.
* Du skal have været i Danmark de seneste 48 timer, før besøget.
* Du må ikke medbringe hunde på gården.
* Bær rent og praktisk tøj og rengjort fodtøj.
* Du vil få udleveret overtrækssko og -tøj, hvor det er påkrævet.
* Vask dine hænder både før og efter et staldbesøg.
* Undgå kontakt med foder, når du har været i kontakt med områder med husdyrgødning.

AlleMRSA2014
Svine-MRSA eller CC398 er den helt dominerende MRSA-infektionstype i dag. Kilde: Statens Serum Institut.

De første tilfælde af MRSACC398-infektioner fra husdyr til mennesker blev rapporteret i 2007, men siden da har de smittefarlige bakterier, der kun vanskeligt kan bekæmpes med antibiotika, spredt sig især i svineindustrien og ud i samfundet. I 2014 blev der indrapporteret 1280 tilfælde med den særlige CC398-type, der også kaldes svine-MRSA. Denne husdyrsmitte udgjorde 43 procent af samtlige MRSA-tilfælde i 2014.

Det er ikke kun de ansatte i svineindustrien, der rammes af CC398. Også børn og unge er i risikogruppen, men ældre og svækkede personer rammes særlig hårdt. Indtil nu er der registreret fem dødsfald, der med sikkerhed henføres til den særlige svineklon.

MRSA_ansigt
Svine-MRSA kan give anledning til bl.a. meget generende ansigtsbylder, der kun vanskeligt lade sig kurere.

I 2014 aflyste Landbrug & Fødevarer det årlige reklamefremstød med åbne svinefabrikker, men med henvisning til en ekspertgruppe-vurdering fra december 2014 fra Fødevare-ministeriet, har man besluttet atter at genoptage det risikofyldte arrangement. Det er følgende kortfattede udtalelse fra ekspertgruppen, der bruges som anledning til at genoptage besøgene:

“I forbindelse med de indledende undersøgelser af husdyrassocieret MRSA blev risikoen for at blive bærer efter kortvarigt besøg i besætninger undersøgt (i forbindelse med prøvetagning). I over 90 % af tilfældene tabte personerne MRSA bakterierne spontant efter blot 24 timer. På denne baggrund vurderes derfor, at der i praksis kun er lille risiko for at blive bærer ved enkeltstående besøg i en svinebesætning. Vurderingen baseres dog på få studier”.

Åbent Landbrug koordineres af Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Landbo-, Fælles- og Familielandbrugsforeninger, Arla, Mammen Mejeri, Thise Andelsmejeri, Naturmælk, Danish Crown, Tican, Kopenhagen Fur, Hedegaard og Dansk Gartneri.

I 2014 løb mere end 86.000 personer risikoen ved at besøge en åben gård med ukendt MRSA-status.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.