Vaccinerede vildsvin truer ingen

Vildsvin

Vilde svin eller ej? Det er spørgsmålet…

Den indædte modstand fra visse kredse af svineproducenter, der kræver ubønhørlig  nedskydning af alle indvandrende vildsvin, burde kunne imødegås med et vaccinationsprogram. Det mener biologen Klaus Sall.

Det er frygten for den sjældne sygdom, svinepest, der plager producenterne. Sygdommen findes i Tyskland, men biologen understreger, at hvis en epidemi af svinepest skulle brede sig op mod den danske grænse, ville en allerede vaccineret bestand af vildsvin i området udgøre en væsentlig barriere for, at epedemien spredte sig til Danmark.

Sall henviser til denne rapport fra 2008: www.ec.europa.eu/research/agriculture/success_csfvaccine_en.htm , som præsenterer de positive resultater med et EU-finansieret projekt med at vaccinere vildsvin mod svinepest gennem foderet.

Han foreslår, at de danske miljømyndigheder går sammen med de tyske myndigheder for at gennemføre et fem-årigt vaccinationsforsøg med den udviklede metode, hvor man udlægger området fra Kieler Kanalen til Haderslev som vaccinationsområde og undersøger, om man i dette område i praksis kunne opnå det ønskede vaccinationsniveau i vildsvinebestanden.

Der er flere forhold, der taler for dette, fremhæver biologen. Bestanden eksisterer allerede og udgør dermed en vis trussel, og svineproducenter i området og myndigheder på begge sider af grænsen kunne have interesse i at få truslen mindsket.

Projektet vil nemt kunne håndteres, da vildsvinehabitaterne i området er forholdsvis begrænsede og velafgrænsede.

Hele debatten om vilde svin eller ej i Danmark, kan læses på: www.idestorm.naturstyrelsen.dk/friluftspolitik/ideas/175.htm

 

Comments

comments

En kommentar til Vaccinerede vildsvin truer ingen

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.