Så er der flyttet sammen på betonaffaldet og klar til overdækning. Privatfoto

En mangeårig konflikt mellem Sorø kommune og Sjællands Lastvognsophug ApS, SLO, om deponeringen af PCB-holdige murbrokker fra en kommunal skole, har fået en foreløbig afslutning ved retten i Næstved mandag. Mens SLO har hævdet, at murbrokkerne indeholdt alt for megen PCB i forhold til miljøgodkendelsen, har Sorø kommune fastholdt, at brokkerne skulle indbygges under et betondække som aftalt. Kommunen politianmeldte tilbage i juni 2018 SLO. Nu har retten talt

 

Jette Hvidtfeldt og Lars Rugaard fortæller om sagen.

Direktør Jørgen Steen Nielsen, SLO. Privatfoto

Retten i Næstved er kommet til det resultat, at det ikke er Sjællands Lastvognsophug, SLO’s ansvar at skaffe sig af med over 5.000 tons PCB-holdigt byggeaffald, som den har fået leveret fra Sorø Kommune, og som kommunen har insisteret på, at SLO skal indbygge under et parkeringsanlæg.

Til gengæld har dommer Tine Bransholm Ginnerup konstateret, at SLO havde pligt til at overdække de omstridte PCB-holdige rester af Frederiksberg Skole i Sorø, og på det grundlag har hun idømt firmaet en bøde på 70.000 kr. SLO er samtidig idømt dagbøder, indtil affaldet er overdækket.

-Det er det allerede, så dagbøderne bliver ikke relevante, siger direktør Jørgen Steen Nielsen fra SLO. Jord- og vandprøver fra arealet, hvor brokkerne hidtil har ligget, viser ingen tegn på PCB-forurening af arealet, oplyser han.

Konsekvensen af dommen er derfor, at de omstridte ca. 5.000 tons PCB-holdigt byggeaffald fortsat ligger hos firmaet, som det har gjort siden 2015, indtil Sorø kommune som ansvarlig miljømyndighed får dem fjernet.

Sorø Kommmune ”glemte” nye regler om PCB

PCB-sagen fra Sorø, der tidligere er omtalt af gylle.dk, startede i 2013, da det gik op for Sorø Kommune, at det ville blive langt dyrere at slippe af med PCB-affaldet, hvis det blev afleveret til deponi på det fælleskommunale affaldsselskab Kavo – nu Affald Plus. I stedet søgte man en aftager, der kunne genanvende knust beton i byggeri. Valget faldt på SLO, der var interesseret i at bruge nedknust beton under et betondække på en oplagsplads for lastbiler.

SLO fik en miljøgodkendelse, der bl.a. pålagde firmaet at udtage prøver for at sikre, at en maximumsgrænse på 10 mg PCB-total/kg TS ikke blev overskredet. Men da SLO udtog disse prøver, viste de i mange tilfælde voldsomme overskridelser af grænseværdien. Kommunen har konsekvent afvist prøveresultaterne og i stedet henholdt sig til 10 prøver, som kommunens egen rådgiver har udtaget, og som viste en enkelt overskridelse, som kommunen har betegnet som en ”helligdag”.

En senere syn- og skønsforretning viste derimod adskillige endog meget høje overskridelser. Sorø kommune valgte alligevel at fastholde politianmeldelsen af SLO.

Læs dommen.

Ingen af parterne havde ved deadline taget stilling til en evt. anke, og borgmester Gert Jørgensen sad i et møde uden for rådhuset og havde endnu ikke set dommen, da gylle.dk kontaktede ham.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar