Landmanden havde udlagt den lovpligtige randzone, men han “glemte” lige, hvad formålet var – at skåne vandmiljøet for gødningsstoffer og sprøjtegifte. Så han gav randzonen en tur med giftsprøjten. Det er helt klart idiotisk – og  ulovligt.

Billedet er optaget 6. juni 2013 fra Tingvejen ved Ammerup Bro over Tryggevælde Å på Stevns.  Lovbruddet er anmeldt til kommunen og Naturerhvervsstyrelsen i Fødevareministeriet.

Nu får vi så se, hvad der sker. Følg med i denne føljeton fra sprøjtesvinenes hverdag i Danmark…

Sprojtegris1
Den ræverøde randzone langs venstre side af Tryggevælde Å har fået en gang sprøjtegift, og det er klart ulovligt. Hvad mon kommunen og Fødevareministeriet siger til det?
Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.