Friluftsinteresserne vokser stadigt mere og mere og lægger pres på kommunerne med krav om rene og naturlige vandløb. Foto: Folk & Fortællinger, bind 1

Miljøstyrelsen har modtaget over 200 ansøgninger fra kommunerne til at forbedre og restaurere vandløb. Den store efterspørgsel betyder, at puljen øges med 100 mio. kroner. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse 13. december 2021.

Efter en årrække med fodslæb synes der nu at være voksende interesse i de danske kommuner for at forbedre levevilkårene for dyr og planter i og omkring vandløbene. Tilskudsordningen er en del af Vandplan 2 (VP2) til at forbedre og restaurere vandløb. Den skulle dog have været realiseret ved udgangen af 2021, men strækker sig nu ind i VP3.

Landbrugets snorlige afvandingskanaler står i centrum for mange genopretningsprojekter, der stiler mod at skabe naturligt liv i døde vandløb som her i Rude Å. Privatfoto

Miljøstyrelsen har i år modtaget over 200 ansøgninger fra kommunerne. Denne efterspørgsel gør, at ordningen nu tilføres yderligere ca. 100 mio. kroner, så der i alt har været 170 mio. kroner til vandløbsnaturen i 2021. Til næste vandplan (VP3), som pt. er ca. 1 år forsinket, vil der være yderligere midler til nye projekter.

Kun undtagelsesvis står det så slemt til i danske vandløb som her i vestjyske Røjen Bæk, hvor okkerforurening og hårdhændet vedligeholdelse har ødelagt meget liv. Foto: Det store svigt. Gads Forlag 2017

Tilskudsordningen går blandt andet til at slynge vandløb, plante træer, der giver skygge i vandløbene, udlægge gydegrus til fiskene og fjerne spærringer, så fisk og smådyr frit kan vandre op og ned i vandløbene.

Naturlige vandløb kan afbøde virkningerne af oversvømmelser og tørke. Når vandløbet bugter sig gennem landområder, så løber vandet langsommere og bremses, så der er mindre risiko for, at det påvirker ejendomme og landarealer. Naturlige og bugtende vandløb mindsker også risikoen for tørke, da mere af vandet holder jorden fugtig omkring vandløbene.

   – Vi skal passe bedre på vores vandløb, så vi både tilgodeser hensyn til natur og miljø, klimatilpasning og fremtidssikrer vores landbrug. Restaureringen af vandløb gør, at man både kan håndtere større mængder vand og samtidig passe på det liv og den natur, der er i og omkring vandløbene. Det er godt at se, at kommunerne kan og vil være med i det arbejde, siger miljøminister Lea Wermelin.

Åbner 102 kilometer vandløb i Nordjylland

Birgit S. Hansen, Kl. Pressefoto fra KL

I kommunerne er der tilfredshed med, at udvidelsen af tilskudspuljen gør, at alle kommunernes ansøgninger kan imødekommes, hvis de opfylder tilskudsbetingelserne.

– Den store søgning viser, at kommunerne i den grad er klar til at forbedre forholdene i vores vandløb. Mange kommuner søgte, og det er derfor en rigtig god nyhed, at der er fundet flere penge til at sætte mange flere projekter i gang end først antaget, siger Birgit S. Hansen, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg.

Miljøministeriet forventer med de ekstra midler at give over 200 tilsagn til at forbedre og restaurere vandløb. Tilsagnene vil fordele sig på ca. 150 tilsagn til gennemførsel af restaureringerne og ca. 65 tilsagn til forundersøgelser. Et af disse projekter er fjernelsen af en spærring ved Sæby Vandmølle i Nordjylland, som forventes at kunne åbne for ca. 102 km. vandløb, så fisk og smådyr kan bevæge sig frit i hele vandløbet.

Bæveren breder sig i de vestjyske vandløb, hvor den skaber nye problemer og splid mellem forskellige grupper af naturvenner. Privatfoto

Miljøstyrelsen, som administrerer tilskudsordningen, er i gang med at give tilsagn til alle de ansøgninger, som er tilskudsberettigede. På grund af de mange ansøgninger forventer Miljøstyrelsen ikke, at sagsbehandlingen vil være afsluttet med udgangen af 2021.

Fakta

 • Den nationale tilskudsordning til vandløbsrestaureringer er administreret af Miljøstyrelsen. Læs mere om ordningen her.
 • Indsatserne gennemføres som en del af anden vandområdeplanperiode (2015-2021).
 • I 2021 var der oprindeligt afsat 70 mio. kr. til ordningen. Det udvides nu til ca. 170 mio. kr.
 • I 2022 forventes to ansøgningsrunder til vandløbsrestaurering, hvor kommunerne kan søge: En national tilskudsordning i foråret og en EU-tilskudsordning i efteråret.
 • Kommunerne kan søge om tilskud til flere forskellige typer af restaureringer såsom fjernelse af spærringer, der hindrer fri passage i vandløbene, genslyngninger (hvor udrettede vandløb bugtes igen), åbning af vandløb, der er blevet rørlagte, plantning af træer langs vandløb og udlægning af gydegrus (så fiskene har steder, hvor de kan lægge deres æg).
 • Indsatserne er fastlagt på baggrund af forslag fra kommuner og vandråd.

Bannerfoto: afvandingskanalen fra den tørlagte Vestersø ved Lemvig er som trukket efter en snor og rummer ikke meget liv. Foto: Folk & Fortællinger fra Det tabte land, bind 1

One Comment

 1. Carsten Troelsgaard

  “– Vi skal passe bedre på vores vandløb, så vi …. fremtidssikrer vores landbrug. Restaureringen af vandløb gør, at man både kan håndtere større mængder vand og samtidig passe på det liv og den natur, der er i og omkring vandløbene.”

  Måske Wermelin kan forklare sig nærmere.

  Mig bekendt har der altid været et modsætning-forhold mellem landbruget og behovet for effektiv afvanding, og lystfiskernes (foreningerne vor tids vandløbs-værnere) behov for liv og natur omkring vandløbene.

  ……….
  3-0 for fotoet af fiskermanden!

Skriv en kommentar