Straffesagen har nu kørt i otte år, men allerede inden 2015 blev der klaget over den alt for store produktion af fisk og forurening på Hjarnø Havbrug. Foto: Holger Øster Mortensen

Efter mere end et års pause bliver straffesagen mod Hjarnø Havbrug ved Horsens Fjord genoptaget mandag den 6. november ved Retten i Horsens

Sagen mod Hjarnø Havbrug blev udsat den 4. oktober sidste år på grund af havbrugsejer Anders Østergaard Pedersens sygdom. I den mellemliggende tid skulle han mentalundersøges. Resultatet af undersøgelsen skal afgøre, om han er modtagelig for almindelig fængselsstraf, eller han skal udføre samfundstjeneste.

Kræver 191 mill. kr. konfiskeret

Straffesagen drejer sig om, at der på Hjarnø Havbrug er opdrættet fire gange så mange fisk end det tilladte. Anklagemyndigheden mener derfor, at havbrugsejeren ulovligt har tjent 191 mill. kr., som kræves konfiskeret. For at undgå det, overførte Anders Østergaard  Pedersen firmaet til sin hustru, da tiltalen blev rejst mod ham. Spørgsmålet er, om det holder i byretten. Anklagemyndigheden kræver som nævnt også havbrugsejeren idømt fængselsstraf. Mentalundersøgelsen af ham skal vise, om det kan lade sig gøre.

Straffesagen har kørt i otte år

Straffesagen har kørt i otte år, men allerede inden 2015 blev der klaget over den alt for store produktion af fisk og forurening på Hjarnø Havbrug. Men det var først, da Danmarks Sportsfiskerforbund indgav en politi-anmeldelse, der kom gang i den nu langtrukne sag. Den er gang på gang blevet udsat. Ikke mindst på grund af, at 77 ringbind med materiale i sagen er forsvundet hos Sydøstjyllands Politi i Horsens.

Straffesagen kan fortsætte uden de 77 ringbind

Det fik havbrugsejerens forsvarer til at kræve sagen ophævet. Men først retten i Horsens og senere Vestre Landsret i Viborg har afgjort, at sagen kan fortsætte uden de 77 ringbind. Anklagemyndigheden har et koncentrat af materialet i 12 ringbind.

De 77 ringbind er ikke dukket op

Specialanklager Pernille Moesborg, Sydøstjyllands Politi

Og de 77 ringbind er endnu ikke dukket, oplyser anklager i sagen, specialanklager Pernille Moesborg til www.gylle.dk

På et spørgsmål til specialanklageren, om sagen kan køre, hvis havbrugsejer Anders Østergaard Pedersen ikke kan møde op i retten, siger hun:

-Det skal retten i givet fald afgøre alt efter omstændighederne. Hun har dog ikke hørt noget om, at havbrugsejeren ikke kan møde op, siger hun. Der er afsat i alt fem retsdage til sagen. De første fire i november og den femte og sidste den 7. december, hvor rettens afgørelse falder.

Bannerbillede: Der spules netbure ved havbrug. Foto: Leif Richter

Kommentarer

  1. Mentalundersøgelse siger vist det hele!

  2. Jan Stampe Nielsen

    Hele sagen synes at understrege retssystemets fallit og undergang. Retfærdighedsfølelse er væk. Det hele drukner i Juristeri og juridiske spidsfindigheder. Alt skrevet og sat i værk af >>> jurister.
    Sagerne trækkes i langdrag fordi mulighederne gives og imedens tæller samme juristers kasseapparat. MED LOV SKAL LAND BYGGES. Tak for kaffe.

  3. Hmm… hvis det virkelig skulle lykkedes for anklagemyndigheden, at få havbrugsejer Anders Østergaard Pedersen dømt i byretten, så bliver sagen helt sikkert anket til Landsretten, og så vil der gå yderlige to-tre år føren der kommer en endelig afgørelse, og den bliver nok meget lempelig, da dommerne tager hensyn til, at det er en meget gammel sag, der næsten burde være forældet.

  4. Holger Øster Mortensen

    Se også en DR udsendelse om sagen – sendt 28.9.23

Skriv en kommentar