Politiet vil ikke oplyse, hvordan de har “mistet” 77 ringbind – og statsadvokaten støtter dem… Pressefoto

Straffesagen mod Hjarnø Havbrug ved Horsens Fjord kan fortsætte – uden de forsvundne 77 ringbind

Journalist Flemming Seiersen har fulgt sagen mod Hjarnø Havbrug som en del af nyhedsformidlingen fra redaktionen på gylle. Privatfoto

Hjarnø Havbrugs advokater havde ellers ønsket at få sagen for Højesteret med påstand om, at sagen ikke kan fortsætte uden ringbindene. Det har Procesbevillings Nævnet sagt nej til, fordi man ikke finder sagen principiel.  Det fortæller det altid velunderrettede website, www.Kaninen fra Endelave. Desuden har Statsadvokaten i Viborg afvist kravet fra www.gylle.dk  om at få aktindsigt i, hvordan de 77 ringbind i sagen er forsvundet. Det vender vi tilbage til sidst i artiklen.

Indrømmet falske indberetninger

Nu – hvornår det så bliver – kan sagen altså fortsætte ved retten i Horsens, efter den har ligget stille i over fem måneder. Havbrugsejer Anders Østergaard Pedersen har tidligere i retten erkendt at have indsendt forfalskede indberetninger om antallet af fisk og foder i havbruget. Havbruget har altså forurenet meget mere, end man måtte. Havbrugsejeren kræves idømt fængsel, fradømt retten til at drive havbrug og konfiskation af 192 mio. kr. i ulovlig fortjeneste.

De forsvundne ringbind har trukket sagen i langdrag

Hvordan kan 77 ringbind i politiets varetægt forsvinde? Det kan offentligheden ikke få svar på. Modelfoto

De 77 forsvundne ringbind, som politiet havde konfiskeret på havbruget – over fire reolmeter – har trukket straffesagen mod Hjarnø Havbrug i langdrag. Retten i Horsens afsagde i august sidste år kendelse om, at sagen kunne fortsætte uden ringbindene, men i stedet med et koncentrat af bevismaterialet i 11 ringbind. Den kendelse ankede havbrugets advokater straks til Vestre Landsret. Landsretten stadfæstede dog byrettens kendelse. Derefter forsøgte advokaterne så at få afgørelsen for Højesteret. Det er nu afvist af Procesbevillings Nævnet.

Nej til aktindsigt fra politi og statsadvokat

Politiet i Sydøstjylland og senere Statsadvokaten i Viborg har som nævnt afvist www.gylle.dk ’s anmodning om aktindsigt i, hvordan de 77 ringbind i politiets varetægt er forsvundet. Hovedargumentet fra Statsadvokaten er, at ringbindene er en del af straffesagen, der ikke er afsluttet.

Læs afvisningen her.

VORES KOMMENTAR: Statsadvokaten anvender et diskutabelt argument, da anklagemyndigheden jo netop siger, at sagen kan fortsætte uden ringbindene. Det har både retten i Horsens og landsretten i Viborg givet anklagemyndigheden medhold i. Statsadvokaten i Viborg udbygger ellers argumentet med at sige, at en aktindsigt indebærer udlevering af oplysninger fra straffesagen.

VORES KOMMENTAR: Det argument mener vi ikke er korrekt. Aktindsigten drejer sig jo kun om, hvordan ringbindene er forsvundet – ikke om indholdet i ringbindene.

I en straffesag gælder retten til aktindsigt først, når sagen er afsluttet, siger statsadvokaten. Til den tid vil www.gylle.dk selvfølge igen anmode om aktindsigt.

Ejeren af Hjarnø Havbrug kræves idømt fængsel, fradømt retten til at drive havbrug og konfiskation af 192 mio. kr. i ulovlig fortjeneste. Foto: Holger Øster Mortensen

Henviser også til databeskyttelsesloven

Statsadvokaten henviser også til databeskyttelsesloven og tavshedspligten om, at enkeltpersoners eventuelle strafbare forhold er fortrolige oplysninger og dermed omfattet af tavshedspligten.

VORES KOMMENTAR:  Betyder det, at en eller nogle personer har begået ulovligheder i forbindelse med ringbindenes forsvinden?

Statsadvokaten taler hele tiden om aktindsigt i straffesagen

VORES KOMMENTAR: Karakteristisk i statsadvokatens afvisning af aktindsigt, at han hele tiden taler om aktindsigt i straffesagen mod Hjarnø Havbrug. Som tidligere beskrevet er det jo netop ikke det, men aktindsigt i, hvordan de 77 ringbind er forsvundet fra politiets varetægt, gylle.dk har begæret.

Statsadvokaten mener heller ikke, at vi er omfattet af den personkreds, der er i kerneområdet til at få aktindsigt. Rigsadvokaten har tidligere meddelt, ”at retten til aktindsigt vedrører redaktører og redaktionelle medarbejdere ved indenlandske periodiske skrifter. Personer, der periodisk udbreder tekster eller lydprogrammer til offentligheden, såfremt denne udbredelse har karakter af en nyhedsformidling, som kan ligestilles med den formidling, der er omfattet af medieansvarsloven”.

VORES KOMMENTAR: Vi kan bestemt ligestilles med den formidling, der er omfattet af medieansvarsloven. www.gylle.dk formidler dagligt journalistisk stof som andre nyhedsmedier

Statsadvokaten fortsætter: ”Mediet www.gylle.dk ses ikke at være tilmeldt Pressenævnet og således ikke omfattet af medieansvarsloven, og det er derfor ikke omfattet af ovenstående. Jeg har ved min afgørelse derfor ikke lagt vægt på hensynet til journalisters nyhedsformidling”.

VORES KOMMENTAR: Ja, men vi kan jo netop sidestilles med den formidling, andre nyhedsmedier udfører og er omfattet af medieansvarsloven.

Er du ikke tilmeldt Pressenævnet – ingen ret til aktindsigt – påstår statsadvokaten

VORES KOMMENTAR:  Alligevel skriver statsadvokaten, at er man ikke tilmeldt Pressenævnet, har man ikke som journalist ret til aktindsigt. Det til trods for, at både redaktøren af www.gylle.dk og overtegnede journalist har været journalister ved nyhedsmedier i mere end en menneskealder. Mageløst.

Og statsadvokatens afgørelse er endelig, skriver han og der kan derfor ikke klages over den. Sådan!

Bannerfoto: Pressefoto/Kim Matthai Leland.

Kommentarer

  1. Man kan ikke undgå, at komme til at spekulere over, om Hjarnø Havbrug har betalt en eller anden for, at putte de 77 ringbind i en makuleringsmaskine.

  2. Jan Stampe Nielsen

    Godt at vi ikke har samme retstilstande som i de såkaldte banarepublikker!
    Godt at vi har højt belæste jurister som har forstået, at i et retssamfund drejer det sig om at yde retfærdighed til alle – stor som lille, at det bør være væsentligt, at den såkaldte retfærdighedsfølelse ikke viger for 2 kommaer, juridiske finnurligheder eller visse personers særinteresser!
    Godt gået Danmark – måske kan advokatstanden sikre Danmark 21 guldmedaljer ved det igangværende OL. Fortjent eller ufortjent – pyt bare juraen er i orden.

  3. En ting er Hjarnø Havbrug – håber han bliver dømt som forskyldt. At Statsadvokaten så lukker så meget gylle ud er jo helt hen i vejret – jeez, hvad er det for en børnehave 🤬

Skriv en kommentar