En stolt minister – ‘landbrugsminister’ som Venstre nostalgisk kalder fødevareministeren – præsenterede sit udspil som “ambitiøst” på partiets hjemmeside. Han stikker dog ikke Dan Jørgensens udspil fra 2014, som blev kaldt et ‘historisk skridt’, selvom det ikke løste problemerne. Skærmbillede

Kunne man forestille sig, at taxachauffører fik honorar for at undlade at køre over for rødt? Eller hvad med det automobilværksted, der undlader at hælde brugt motorolie i kloakken – skal de præmieres for det? Og så er der svinekødsproducenten, der undlader at klippe halerne af småsvinene…

Fødevareminister Jacob Jensen (V) har netop lanceret et forslag om at præmiere svinekødsproducenter, der overholder lovgivningens forbud mod at klippe halerne af småsvin. Det skete, da han med stolthed i stemmen præsenterede sin dyrevelfærdsaftale den 9. februar 2024. Hele 32 punkter rummer den, men det er pkt. 15, der rummer den virkelige nyskabelse: Landmænd skal fremover betales for at overholde lovgivningen!

Siden EU-forbuddet i 2016 mod at klippe halerne af de nyfødte småsvin har de danske fødevaremyndigheder kæmpet for at få lovgivningen overholdt, men kun med ringe resultat. I sin aftale vurderer Jacob Jensen, at der stadig – syv år efter vedtagelsen af forbuddet – sker en årlig rutinemæssig halekupering af 95 pct. af alle småsvin, det vil sige, at mere end 30 millioner småsvin hvert år mister det yderste af halen.

Men nu skal det være slut. Her kommer ministerens forslag under punktet ”Flere grise med hele haler”:

”Halekupering indebærer, at et stykke af grisens hale fjernes. Dette gøres for at begrænse risikoen for halebid. Efter gældende EU-regler er rutinemæssig halekupering forbudt. Halekupering er dog tilladt, når visse betingelser er opfyldt. Det vurderes, at mere end 95 pct. af danske grise halekuperes. Der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre en afgift i regi af svineafgiftsfonden, hvor provenuet fordeles til producenter, der kan dokumentere, at de ikke halekuperer. Såfremt afgiftsmodellen har den ønskede effekt, vil aftalepartierne senest 2 år efter etableringen af ordningen vurdere, om modellen kan anvendes til at løse andre dyrevelfærdsmæssige udfordringer, idet afgiften skal håndteres i regi af produktionsafgiftsfonden.”

Trods EU-forbuddet klippes der stadig haler på 30 mio. småsvin i Danmark…

Hvad siger landmændene til aftalen

Gylle.dk har kontaktet talspersoner for de tre relevante lobbyorganisationer, der har med svin at gøre i Danmark. Vi stillede dem dette fælles spørgsmål:

”Det fremgår af den netop offentliggjorte dyrevelfærdsaftale, at fødevareminister Jacob Jensen igangsætter en undersøgelse af muligheden for at indføre en afgift i regi af svineafgiftsfonden, hvor provenuet fordeles til producenter, der kan dokumentere, at de ikke halekuperer. (…) Teksten kan kun læses sådan, at ministeren ønsker at præmiere de producenter, der overholder allerede gældende lov. Til en journalistisk artikel ville vi være taknemmelige for din/jeres organisations kommentar til dette forslag. Samtidig vil vi gerne høre, om du/I ser præmiering af lovoverholdelse som en model for andre dyrevelfærdsmæssige overtrædelser og i givet fald hvilke.”

Svineproducent Jeppe Bloch Nielsen. Pressefoto

Vi rettede spørgsmålene til formanden for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen, formanden for Bæredygtigt Landbrug Peter Kiær og formanden for Landbrug & Fødevarer Sektor Gris Erik Larsen, men uden resultat. Ingen af dem havde lyst til at svare eller forsvare nyordningen med betaling for at overholde lovgivningen.

Dog har Jeppe Bloch Nielsen kommenteret ordningen, men han hæfter sig især ved, at betalingen for at overholde loven skal komme fra strafbøder. I en pressemeddelelse med overskriften ”Nej til bøder for halekupering” skriver Bloch Nielsen:

”Flere grise med hele haler er et andet punkt, hvor Landsforeningen ikke er tilfreds med aftalens indhold. Også her er mange allerede godt i gang, og vi tager skarpt afstand fra, at der indføres bøder for de svineproducenter, der kuperer haler for at begrænse risikoen for halebid og mistrivsel. Det nytter ikke noget, at Danmark går enegang på det her område, det kan ikke forenes med det omsætningsmønster, vi kender. Den eneste løsning er ensartet lovgivning i hele Europa. Kun et europæisk totalforbud mod halekupering kan sikre flere hele haler.”

Hos lobbyisterne i Landbrug & Fødevarer konstaterede formand Erik Larsen lakonisk i sin pressemeddelelse på hjemmesiden for Sektor for Gris, at ”Der indføres samtidig en omfordelingsmekanisme, som giver en særlig præmie til producenter, der producerer grise med hele haler.”

Protestlandmændene i Bæredygtigt Landbrug har ikke kommenteret aftalen.

Bannerbillede: Krølle på halen er et særsyn, når det gælder danske småsvin. Det vil fødevareministeren ændre. Pressefoto

Visited 16 times, 5 visit(s) today

Kommentarer

 1. aagesenbr176100

  Det er modbydeligt hvad den minister foretager sig.

 2. Jørn From

  Det er en svinsk måde at behandle samfundet på; men ikke overaskende med en inhabil landbrugsbeskyttelsesminister.
  Hvilke andre erhverv har en af deres egne som minister?

 3. Boycot mad der er produceret på den måde

 4. Peter Henriksen

  Det er sygt

Skriv en kommentar