Hvad Landdistrikternes Fællesråd med Venstre-politikeren Steffen Damsgaard som formand aldrig ville røre ved, har Greenpeace og nogle hundreder af vrede landsbybeoere klaret. Privatfoto

De som bor eller gerne vil bo i landdistrikterne, skal ikke få ødelagt deres miljø eller generes af lugt pga. huller i lovgivningen. Derfor er det til gavn for alle os, som bor i landdistrikterne, at miljøminister Magnus Heunicke (S) sætter en stopper for den såkaldte matrikelfinte

Der har været et smuthul i miljølovgivningen i årevis, som har givet mulighed for mere flere lugtgener. Når beboerne peger på, hvorfor de bor i landdistrikterne, er det oftest pga. natur og frisk luft. Det er vigtigt for bosætningen i landdistrikterne, at der ikke er hindringer for frisk luft og vores natur.

Det skriver Kasper Roug (S), MF, landdistriktsordfører, i et læserbrev 25. sep. 2023 i Avisen Danmark.

 Kasper Roug (S), MF, landdistriktsordfører

Matrikelfinten har givet visse landbrug, herunder dem med svin og køer, mulighed for at opdele deres ejendomme i flere matrikler og dermed undgå at overholde vigtige miljøkrav. Det har skadet miljøet, da der med de nuværende regler ikke i høj nok grad tages højde for de samlede miljøpåvirkninger. I realiteten har de tilladt landbrugene at forurene mere. Den foreslåede lov vil give myndighederne et vigtigt værktøj til juridisk at binde landbrug, der ligger tæt på hinanden og er en forurenings- eller driftsmæssig enhed, sammen.

Der har været tilfælde, hvor smuthullet i loven er blevet udnyttet på bekostning af miljøet. Store husdyrbrug med tusindvis af svin har udvidet deres produktion uden tilstrækkelige hensyn til miljøet. Denne nye lov vil forhindre sådanne misbrug og sikre, at flere landbrug tager ansvar.

Som al anden lovgivning vil den nye lov ikke vil have tilbagevirkende kraft og ændre eksisterende tilladelser til husdyrbrug, der tidligere har benyttet matrikelfinten. Men når de på et tidspunkt ansøger om en ny godkendelse eller tilladelse, vil de blive omfattet af de nye regler. På den måde hjælper loven borgerne i landdistrikterne, så de i højere grad bliver beskyttet mod lugtgener fra stalde.

Der skal være plads til moderne landbrug og landbrugsproduktion i vores lille land, men det må ikke være til stor gene for de mennesker, som bor tæt op ad stalde fra f.eks. lugt. Miljøministeren lukker heldigvis huller i loven, så det fortsat er attraktivt at bo i landdistrikterne.

Demonstration mod stor svinefabrik ved Næstved for at beskytte natur og landsby 

Bannerbillede: Greenpeace-demonstration mod matrikelfinten

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  “Der skal være plads til moderne landbrug og landbrugsproduktion i vores lille land”, ja det er det ideelle – det kniber bare bare for landbruget og deres lobby at tage hensyn til deres omgivelser. Så jeg af afventende, det går for langsomt.

 2. Jan Stampe Nielsen

  Ja, vi skal have plads til landbruget, men de få landbrugsbaroner som råder over ca. 60% af vores land, bør også give plads til resten af befolkningen og tage skyldigt hensyn til de mange.
  Dette er i udpræget grad ikke tilfældet for øjeblikket.
  Landbruget bør huske, at det er ikke nok kun at “være en del af samfundet”, når tilskudsmilliarderne ruller ind sammen med afgiftsfritagelserne og andet politisk makværk.

 3. Nora Tams

  Jeg mener også at grisene og for andre “produktionsdyr”(køer, fjerkræ, mink osv, som alle er afhængige af at kunne renholde hud, fjer eller pels) skal beskyttes imod stanken på landet.

 4. Carsten Troelsgaard

  Forside-foto:
  Jeg må jo være blind når jeg ser en lang grøft og en større silo, begge med flydende indhold og uden overdækning.

  Grænser for lugt:
  “… .Driftsvilkår som begrænser lugtgener kan fx være etablering af overdækning eller flydelag på beholdere, opbevaring af rå- og færdigvarer i indendørs i lukkede beholdere eller krav om at døre og vinduer skal holdes lukkede.”

  citering fra
  https://mst.dk/borger/affald-og-forurening/luftforurening/hvad-er-luftforurening

  Hvis nogen tror, at en grøft er nok til at holde styr på de flydende varer, så tag et kig på dét der er ved at gå op for Australierne mht til forureningen af ‘The Great Barrier Reaf’: 2/3 af næringsstofferne kommer med grundvandet.

  https://www.theguardian.com/environment/2023/oct/09/groundwater-a-significant-source-of-pollution-on-great-barrier-reef-study-shows

  for dem der ikke bryder sig om venstreorienteret snak er samme info her i ren form:
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.3c03725

  Artiklen nævner ikke noget om, hvordan den luftige ammoniak ødelægger følsomme naturområder

  https://denstoredanske.lex.dk/ammoniak_-_luftforurening

Skriv en kommentar