Hvorfor klipper de halerne af grisene?

Selvom det skulle have være undtagelsen, så mister 99 ud af 100 smågrise deres haler I 2014 lavede svinebranchen og den daværende landbrugsminister Dan Jørgensen en handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin. Aftalen indeholdt bl.a. mål for reduktion af dødeligheden hos søer og pattegrise, og […]