Det er værd at bemærke, at der er tale om tal for den stående besætning på en given dato, ikke den årlige produktion af svin. Den er væsentligt højere. Den danske svinebestand på 12,8 millioner leverer f.eks. årligt 32 millioner levende og 9 millioner døde småsvin indenfor deres første levedøgn. Foto: Pixabay/free image

Med en bestand på omkring 150 millioner svin på Den Europæiske Unions (EU) landbrugsbedrifter repræsenterer svin den største husdyrkategori i EU foran kvæg (ca. 89 millioner dyr). Det viser tal fra Eurostat.

Næsten 40 procent af EU’s svin lever i to medlemsstater: Spanien (30,1 millioner svin) og Tyskland (27,6 millioner svin). Frankrig (13,1 millioner), Danmark (12,8 millioner), Holland (12,3 millioner) og Polen (11,9 millioner) har også store svinepopulationer.

Prisen for den ekstreme produktivitet på moderne svinefabrikker i Danmark er 9 mio. døde småsvin om året i forhold til de 31 mio., der overlever. Foto: Søren Wium-Andersen

Dobbelt så mange svin som indbyggere i Danmark

Svin overgår antallet af mennesker i Danmark med lidt mere end to til en (215 svin pr. 100 indbyggere i 2016), og det er den eneste medlemsstat, der tillader dette høje antal.

Betydeligt bedre er forholdene i Holland (70 svin pr. 100 indbyggere), i Spanien (63: 100) og i Belgien (54: 100). Svin er relativt svagt repræsenterede i Grækenland og Storbritannien (begge har 7 svin pr. 100 indbyggere) og Bulgarien og Malta (begge 9: 100).

I EU-28 slagtes der årligt 266,7 mio. svin (2019). De 28 lande har tilsammen 446 mio. indbyggere, dvs. der slagtes lidt mere end et halvt svin for hver EU-borger.

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Torben Aagesen

    Med folk som Mogens Jensen undrer det jo ikke.

  2. Vildt polen er så meget større (40 millioner) og har ca lige så mange grise :O og dernede mener self flere polakker industrien er for stor og veganisme n blomstre bedre end her.
    Vi burde virkelig mindske produktionen drastisk! Det her er jo sindsygt. Rammer pendamien dansk grisehold, er danmark færdig jo hvis corona virkelig er så farligt:(

    Hvor mange grise er der i Polen per 100 mennesker?

    Det må være omkring 1000? Mat er ik mit stærkeste fag og den er ik med på den ellers fede illustration :)

Skriv en kommentar