20130520-170454-125230Der er flere svin vest for Storebælt i dag end for tyve år siden. Fra 1990 til 2012 er antallet af svin vokset med 35 pct. i Vestdanmark, mens bestanden i Østdanmark i dag er på samme niveau som i 1990. Fire ud af fem svin befinder sig nu i Jylland og på Fyn. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danmarks Statistik 19. februar.

I 1990 var der 24.600 bedrifter med svin i Vestdanmark og 5.300 i Østdanmark. I 2012 var disse tal faldet til 3.600 bedrifter vest for Storebælt og kun 600 bedrifter i resten af landet. Antallet af svin er samtidig øget fra 9,5 mio. i 1990 til 12,3 mio. i 2012. For hver bedrift var der i 1990 i gennemsnit 318 svin mod ca. 3.000 i dag.

Oplysningerne fremgår af Jordbruget i Danmark, som Danmarks Statstik netop har udgivet. Her finder man også disse facts:

· Gennem de seneste 30 år har det danske jordbrug gennemgået en kraftig strukturel udvikling, hvor antallet af gårde er mere end halveret. Der er blevet færre, større og mere specialiserede fabrikker.

· Der findes i dag omkring 40.000 landbrugsbedrifter. Heraf er 12.000 heltidsbedrifter.

· Gælden i dansk jordbrug har været stigende. Faldende renter har til gengæld været med til at holde jordbruget rentabelt i de seneste år.

· Siden 2008 har der været negative nettoinvesteringer i dansk jordbrug, hvilket betyder, at nedslidningen af bygninger og maskiner m.m. ikke modsvares af nye investeringer.

· Landbruget disponerer over et areal, der udgør 2,6 mio. hektar. Det svarer til 61 pct. af hele landet.

· 7 pct. af de danske landbrugsbedrifter sælger produkter direkte til forbrugerne. Det kan enten være egentlige gårdbutikker eller stalddørssalg.

· 24 pct. af de økologiske bedrifter driver en gårdbutik.

· Gårdbutikker er mest udbredt på Fyn, hvor de findes på 14 pct. af bedrifterne.

Det er første gang, Danmarks Statistik offentliggør ovenstående oplysninger om gårdbutikker.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.