Fuglede atter grebet i grove løgne

Fuglede

Flemming Fuglede Jørgensen (th) snakker godt for sin syge moster hos DR2.

Formanden for protestlandmændene, Flemming Fuglede Jørgensen, er atter grebet i at fortælle blatante usandheder, og denne gang er det en af Danmarks kyndigste landbrugseksperter, der sætter den vidtløftige gårdejer og slotsherre fra Nordjylland på plads. Afsløringen kan læses i Politiken 22. juli 2016.

Det er lektor Alex Dubgaard ved Institut for Fødevare- og Ressource-økonomi, IFRØ, ved Københavns Universitet, der havde fået nok at Fuglede Jørgensens propaganda.

Dubgaard

Lektor Alex Dubgaard, IFRØ.

Fuglede Jørgensen påstod i et indlæg i Politiken 13. juli, at danske afgrøder på grund af ringere kvalitet “…blev ekskluderet på verdensmarkedet, ikke længere kunne bruges til brødkorn og landmanden måtte importere mere og mere soja for at få protein til sine husdyr”.

Ved hjælp af nogle få opslag i Danmarks Statistiks varebalancer, påviser Dubgaard, at disse påstande er lodret usande.

Danmark har en nettoeksport af korn, der ligger på 10-15 procent af det samlede høstudbytte, og nettoeksporten har været stigende gennem de seneste år.

DanskMel_Hvedemel

Der bages masser af brød af dansk korn.

Påstanden om, at dansk korn ikke kan bruges til brødkorn, er adskillige gange afvist af de danske møllerier. Danmarks Statistik kan oplyse, at den danske import af hvede de seneste tre år har ligger på omkring 200.000 tons om året, men det er næsten en halvering i forhold til de foregående 4-5 år. Importen af hvedemel har også været faldende.

Heller ikke byg er det gået tilbage for, og påstanden om stigende mængder importeret soja er også falsk. Danmarks Statistiks foderbalancer viser, at forbruget af sojaprotein toppede i midten af 00’erne for derefter at falde i en årrække!

Politisk propaganda

Fuglede er ikke alene om at føre propaganda på falske påstande. Før ham har en stribe politikere og medier fremsat tilsvarende påstande:

Jyllands-Postens lederskribent, Foodculture, Landbrugsavisen.dk, Journalist Lars Attrup, Jyllands-Posten.

ErlingBonnesen

Erling Bonnesen (V).

lars_loekke_rasmussen_dårligt korn

Mest pinligt er det, at selv statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har bidraget til hetzen mod dansk korn.

Revisor Erling Bonnesen, MF (V), dyrevelfærds-, fødevare-, landbrugs- og miljøordfører.

Gårdejer Henrik Høegh (V), fhv. fødevareminister (2010-11). Udtrådte af folketinget i 2015.

Journalist Lars Chr. Lilleholt, trafikminister (V).

Godsejer Lars Hvidtfeldt, næstformand for Landbrug & Fødevarer.

Mag.art Mette Bock, MF (Liberal Alliance).

Bankassistent Kristian Jensen, udenrigsminister (V).

Cand. jur. Lars Løkke Rasmussen, statsminister (V).

Minkavler Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

FuglsFøde

Politiken, 22. juli 2016.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.